EYES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av eyes i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6062, Tid: 0.2868

Eksempler på bruk av Eyes i en setning og oversettelsene deres

Frankie had your eyes, johnny.
Frankie hadde dine øyne, johnny.
For my eyes have seen your salvation,
For mine øine har sett din frelse,
My eyes are OK, paulie.
Mine øyne er OK, paulie.
For this our heart is faint; for these things our eyes are dim;
Derfor er vårt hjerte sykt, derfor er våre øine blitt dimme,

You have eyes, but you do not see.
Du har øyne, men du ser ikke.
I saw her eyes when she looked at you.
Jeg så blikket hennes da hun så på deg.
We have eyes on, frank.
Vi har øyne på, frank.
Keep your eyes on the river, sweetheart.
Fest blikket på elva, elskling.
When you lay eyes on him, the devil 's a real letdown.
Når du får se ham, er djevelen en stor skuffelse.
Iron eyes cody, he was an actor.
Iron eyes cody. skuespiller.
You have beautiful eyes.
Du har vakre øyne.
All eyes at the table will be on you, not them.
Alle ved bordet vil se på deg, ikke på dem.
I am afraid of his eyes.
Det er blikket hans.".
Charlie blue eyes splits the uprights and thatmakes it 35 to 27.
Charlie blue eyes oker stillingen til 35-27.
It 's your eyes.
Det er øya dine.
But something in his eyes captured me.
Men noe i blikket hans fanget meg.
With my own eyes.
Med mine egne øyne.
My eyes will be strictly on the spleen.
Jeg skal bare se på milten.
He goes down and ol' blue eyes goes in for the italian necktie!
Old blue eyes gir ham en italiensk spesial!
Apparently, those were just his regular eyes.
Det var visst bare det vanlige blikket hans.
Kate ellison had blond hair and blue eyes.
Kate ellison hadde blondt hår og blå øyne.
We will have eyes on in two minutes.
Vi får se om to minutter.
Show the person with the worst eyes an image he can not forget.
Vis personen med dårligst syn et bilde han ikke kan glemme.
Keep your eyes on a fix.
Hold øya dine på noe fast.
I looked into her eyes and saw the devil in them.
Jeg så djevelen i blikket hennes.
Her name is crazy eyes and she follows me everywhere.
Hun heter crazy eyes og følger etter meg overalt.
He has your eyes.
Han har dine øyne.
Close your eyes and listen to me, darling.
Lukk oynene og hor pa meg, eiskiing.
Do not take your eyes off them, that 's what you do.
Ta ikke øya bort fra dem, det er det du skal.
My eyes are dim, i can not see.
Mitt syn er så sløret.

Resultater: 6062, Tid: 0.2868

SE OGSÅ

Se også


"Eyes" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer