Oversettelse av "family" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 12616, Tid: 0.0796

familien slekt slektninger famiiien familie familier familiene slekten slekta slektning slektningene

Eksempler på Family i en setning

Family is important.
Familien er viktig.
Escorpion killed your family.
Escorpion drepte familien din.
I have family in new york.
Jeg har slekt i new york.
Vee is my family.
Vee er familien min.
Religious folk, family, all coming to say their last.
Religiøst folk, slektninger, alle som vil ta farvel.
And his family that sheltered him.
Sin slekt som gav ham ly,
My family needed protection.
Det trengte famiiien min ogsa.
I got family down in sedona.
Jeg har slektninger i sedona.
A lot of them have family there.
Mange har slekt der.
California is my family.
California er familien min.
Yours is a noble family, but poor, i believe.
Din slekt er adelig, men fattig?
This is my family.
Det er famiiien min.
Jack's family is in danger.
Jack familie er i fare.
They're gonna be near family, and she is his wife after all.
De har slektninger i nærheten, og hun er jo kona hans.
Örjan, our family threatened.
Örjan, familien vår trues.
Doesn't she have family?
Har hun ingen slektninger?
Where is your family from?
Hvor er familien din fra?
Every family you ruined.
Alle familier du har ødelagt.
What happened to your family has nothing to do with this.
Det som skjedde med famiiien din, har ingenting med dette å gjøre.
Sara is family, oliver.
Sara er familie, oliver.
Some of us have got family in new york.
Noen av oss har slekt i new york.
Family, randy.
Familie, randy.
Every family has their issues.
Ja, alle familier har sine problemer.
I'm your dear brother from now on and all our family is gone.
Heretter er jeg din bror og alle våre slektninger er døde.
Kill our family.
Han dreper familiene våre!
Your family was in danger.
Famiiien din var i fare.
Zee men in my family have a geeft.
Mennene i min slekt har en gave.
Billy, your family are here.
Billy, familien din er her.
My family was murdered.
Famiiien min bie drept.
She has family in houston.
Hun har slekt i houston.

Resultater: 12616, Tid: 0.0796

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "family"


blood
cousin
generation
kinsman
relation
household
relatives
kin
bloodline
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Family" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer