FAMILY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Family i Norsk bokmål

Resultater: 10910, Tid: 0.0662

Eksempler på bruk av Family i en setning og oversettelsene deres

Vee is my family.
Vee er familien min.
But not my family.
Men ikke familien min.
I have family in new york.
Jeg har slekt i new york.
Not family.
Ikke slekt.
Religious folk, family, all coming to say their last.
Religiøst folk, slektninger, alle som vil ta farvel.
We are your family, danny.
Vi er familien din, danny.
My family needed protection.
Det trengte famiiien min ogsa.
Some of us have got family in new york.
Noen av oss har slekt i new york.
We are your family.
Vi er familien din.
I got family down in sedona.
Jeg har slektninger i sedona.
This is my family.
Det er famiiien min.
Then he slipped away to his family, and brought a fatted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
But my family.
Men familien min.
She has family in houston.
Hun har slekt i houston.
They are gonna be near family, and she is his wife after all.
De har slektninger i nærheten, og hun er jo kona hans.
Not family.
Ikke familie.
Does not she have family?
Har hun ingen slektninger?
I have got family in kolkata.
Jeg har slekt i kolkata.
Then he went back to his family and brought a fat roasted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
We are your family now, chavez.
Vi er familien din nå, chavez.
What happened to your family has nothing to do with this.
Det som skjedde med famiiien din, har ingenting med dette å gjøre.
Every family you ruined.
Alle familier du har ødelagt.
But-- but-- but... my family.
Men familien min.
Then he slipped away to his family, and brought a fatted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
My family has watched over the emperor 's tomb for centuries.
Min slekt har voktet keiserens grav i århundrer.
Your family was in danger.
Famiiien din var i fare.
I am your dear brother from now on and all our family is gone.
Heretter er jeg din bror og alle våre slektninger er døde.
My family survives, vasili.
Min familie overlever, vasili.
You killed my family, and now i can kill you.
Du drepte min familie, og nå kan jeg drepe deg.
The, uh, woman. did she have any family?
Hadde den kvinnen noen slektninger?

Resultater: 10910, Tid: 0.0662

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer