FIGHT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Fight i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6079, Tid: 0.0494

Eksempler på bruk av Fight i en setning og oversettelsene deres

I will fight with you against my brother.
Jeg vil kjempe med deg mot min bror.
You can fight with me, kyle.
Du kan kjempe sammen med meg, kyle.
You fight with your mouth and with your hat.
Du slåss med munnen og hatten din.
I fight for my country.
Jeg slåss for landet mitt.

Kamp

( fight , battle , game )
But our fight is here in the jungle, against the guerrilla.
Men vår kamp er her i jungelen, mot geriljaen.
It 's not my fight and it never was!
Det er ikke min kamp og det har det aldri vert!
Are we gonna fight every day now?
Skal vi krangle hver dag nå?
We can all fight when we are drunk.
Krangle kan vi gjøre når vi er fulle.

Stride

( fight , stride , war )
Yahweh will fight for you, and you shall be still.".
Herren skal stride for eder, og i skal være stille.
The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace.
Herren skal stride for eder, og i skal være stille.

Krangel

( fight , argument , quarrel )
This is, yeah, this is our first big fight.
Dette er... det er vår første store krangel.
Me and rob got into this huge, stupid fight last night.
Jeg og rob havnet i en kjempeteit krangel i går.

Bokse

( box , fight , spar )
Kelly 's getting frustrated because lirette will not fight.
Kelly er frustrert, lirette vil ikke bokse.
Tell clay he does not have to fight.
Si til clay at han ikke trenger å bokse.
Andre setningseksempler
You can fight it and win if you want.
Du kan kjempe og vinne, hvis du vil.
I fight with you.
Jeg slåss med deg.
But father, i can fight.
Men jeg kan kjempe, far.
We fight together!
Vi slåss sammen!
My fight is not with you, madison.
Min kamp er ikke med deg.
I would fight not with an ax... but with words and ideals.
Jeg ville ikke kjempe med øks men med ord og idealer.
I can not fight for robb and my father both.
Jeg kan ikke kjempe for både robb og min far.
Let us not fight, wade.
La oss ikke krangle, wade.
Fight with mac lee green here in philadelphia.
Kamp med mac lee green her i philadelphia.
I can not fight, but.
Jeg kan ikke slåss, men.
I could not fight against georgia and south carolina.
Jeg kunne ikke kjempe mot georgia og sør-carolina.
I have already calculated our fight and i will win.
Jeg har allerede kalkulert vår kamp og jeg vil vinne.
Yahweh will fight for you, and you shall be still.".
Herren skal stride for eder, og i skal være stille.
Could not fight, could not.
Kunne ikke slåss, kunne ikke.
I am not going to fight you.
Jeg vil ikke krangle med deg.
I can not fight tai chi for money.
Jeg kan ikke kjempe tai chi for pengene.

Resultater: 6079, Tid: 0.0494

Se også


you fight
du kjemper
we fight
i fight
jeg kjemper
don't fight
slåss ikke
they fight
then fight
så bekjemp
fight those
bekjemp dem
why fight
hvorfor kjempe
help fight
fight alone
in a fight
i will fight
without a fight
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer