FOR ME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "for me" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9122, Tid: 0.2692

for meg til meg etter meg på meg for min skyld for mig om meg fra meg på mine vegne til jeg jeg for om jeg jeg til

Eksempler på For Me i en setning

So you work for me, ron Kray!
Så du jobber for meg, ron kray.
Spencer got tickets for me and ezra.
Spencer fikset billetter til meg og ezra.
But you have always been there for me, haven't you?
Men du har alltid vært der for meg, har du ikke?
And don't forget, you work for me, frank, not him.
Og ikke glem at du jobber for meg, frank, ikke for ham.
I knew you would be coming for me, monte.
Jeg vet du kom etter meg, monte.
Do you have something for me, my son?
Har du noe til meg, min sønn?
Wait for me, Paige!
Vent på meg, Paige!
They're not for me, you know.
De er ikke til meg, skjønner du.
You sent for me, general.
Du sendte for meg, general.
They came for me, and they killed her instead.
De kom etter meg og drepte henne i stedet.
My grandfather bought it for me in tulsa.
Bestefaren min kjøpte den til meg i tulsa.
He's coming for me, not you.
Han kommer etter meg, ikke deg.
This is not for me, athos.
Dette er ikke for meg, athos.
Come on. you have stayed late for me before, haven't you?
Du har blitt sent for min skyld før, hva?
Wait for me, britta.
Vent på meg, britta.
For he performs that which is appointed for me.
For han fullbyrder det han har fastsatt for mig, og av sådant er det meget hos ham.
You work for me, kai.
Du jobber for meg, kai.
You sent for me, Captain?
Sendte du bud på meg, kaptein?
This is for me and my employees.
Denne er til meg og mine ansatte.
He's here for me, not for you.
Han er ute etter meg, ikke deg.
For me, you gotta lay low.
Men for min skyld, må du ligge lavt.
Wait for me, Drake!
Vent på meg, Drake!
What you have for me, sergeant?
Hva har du til meg, sersjant?
You called for me, sir?
Spurte du etter meg, sir?
If you ever cared for me, you will leave them alone.
Om du noensinne har brydd deg om meg, la dem være.
I'm only here for me, and my life is fuckin' incredible.
Jeg er her for min skyld, og livet mitt er fantastisk.
Tom worked for me.
Tom arbeidet for meg.
But you're a problem for me, sarah.
Men du er et problem for meg, sarah.
His pet name for me was octopussy.
Hans kjælenavn på meg var octopussy.
No, um, spencer got the tickets for me and ezra.
Nei, spencer fikset billetter til meg og ezra.

Resultater: 9122, Tid: 0.2692

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "for me"


about meg
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer