FOR THE TREATMENT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av for the treatment i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1286, Tid: 0.0494

Engelsk-norsk ordbok
for behandling til behandling ved behandling i behandling for behandlingen i behandlingen til behandlig

Eksempler på bruk av For The Treatment i en setning og oversettelsene deres

Aripiprazole is not indicated for the treatment of patients with dementia-related psychosis.
Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose.
Enbrel is not recommended for the treatment of Wegener's granulomatosis.
Enbrel anbefales ikke til behandling av wegeners granulomatose.

Aripiprazole is not indicated for the treatment of patients with dementia-related psychosis.
Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose.
Zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis b in adults with:.
Zeffix er indisert for behandling av kronisk hepatitt b hos voksne med:.
It is used in adults for the treatment of the following inflammatory diseases:.
Det brukes av voksne ved behandling av følgende betennelsessykdommer:.
Metformin, medicine used for the treatment of type 2 diabetes.
Metformin, legemidler som brukes til behandling av type 2 diabetes.
AZILECT is used for the treatment of Parkinson's disease.
AZILECT brukes i behandling av parkinsons sykdom.
Emtricitabine is not recommended as monotherapy for the treatment of HIV infection.
Emtricitabin er ikke anbefalt som monoterapi for behandling av hiv-infeksjon.
It is used in adults for the treatment of the following inflammatory diseases:.
Det brukes av voksne ved behandling av følgende betennelsessykdommer:.
Enbrel is not recommended for the treatment of Wegener's granulomatosis.
Enbrel anbefales ikke til behandling av wegeners granulomatose.
Emtricitabine is not recommended as monotherapy for the treatment of HIV infection.
Emtricitabin er ikke anbefalt som monoterapi for behandling av hiv-infeksjon.
Metformin, medicine used for the treatment of type 2 diabetes.
Metformin, legemidler som brukes til behandling av type 2 diabetes.
Fertavid is indicated for the treatment of female infertility in the following clinical situations:.
Fertavid brukes i behandling av infertilitet hos kvinner ved følgende indikasjoner:.
For the treatment of pulmonary.
Ved behandling av.
For the treatment of prostate cancer, docetaxel is administered in combination with prednisone or prednisolone.
For behandling av prostatakreft gis docetaxel i kombinasjon med prednison eller prednisolon.
AZILECT is used for the treatment of Parkinson's disease.
AZILECT brukes i behandling av parkinsons sykdom.
For the treatment and control of ascaris suum and oesophagostomum spp.
Til behandling og kontroll av ascaris suum og oesophagostomum spp.
For the treatment of soft tissue sarcoma, the usual dose is 1.
Ved behandling av bløtvevssarkom er vanlig dose 1,5 mg/m2 kroppsoverflate.
For the treatment of prostate cancer, TAXOTERE is administered in combination with prednisone or prednisolone.
For behandling av prostatakreft gis TAXOTERE i kombinasjon med prednison eller prednisolon.
For the treatment and control of ascaris suum and oesophagostomum spp.
Til behandling og kontroll av ascaris suum og oesophagostomum spp.
For the treatment of pulmonary.
Ved behandling av.
Fertavid is indicated for the treatment of female infertility in the following clinical situations:.
Fertavid brukes i behandling av infertilitet hos kvinner ved følgende indikasjoner:.
Ketoconazole, itraconazole or fluconazole(used for the treatment of fungal infections).
Ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol(brukes til behandling av soppinfeksjoner).
For the treatment of soft tissue sarcoma, the usual dose is 1.
Ved behandling av bløtvevssarkom er vanlig dose 1,5 mg/m2 kroppsoverflate.
Vistide is not used for the treatment of HIV infection.
Vistide brukes ikke i behandling av HIV infeksjon.
Puregon is indicated for the treatment of female infertility in the following clinical situations:.
Puregon brukes i behandling av infertilitet hos kvinner ved følgende indikasjoner:.
Table 1 summary of clinical trials performed using sodium oxybate for the treatment of narcolepsy.
Tabell 1 oppsummering av kliniske studier med natriumoksybat ved behandling av narkolepsi.
Vistide is not used for the treatment of HIV infection.
Vistide brukes ikke i behandling av HIV infeksjon.
Table 1 summary of clinical trials performed using sodium oxybate for the treatment of narcolepsy.
Tabell 1 oppsummering av kliniske studier med natriumoksybat ved behandling av narkolepsi.
It's a little more than you need for the treatment.
Det er mer enn du trenger til behandlingen.

Resultater: 1286, Tid: 0.0494

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "for the treatment"


to the administration
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer