FOUR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "four" i Norsk bokmål

Resultater: 7970, Tid: 0.2097


Eksempler på Four i en setning

And four months.
Og fire måneder.
I have to report every four hours to headquarters.
Jeg må rapportere hver fjerde time til hovedkvarteret.
Four, posey.
Fire, posey.
Four cars!
Fire biler!
Until about four years ago when he killed them all.
Ja, inntil for fira år siden, da han drepte alle.
Every four hours.
Hver fjerde time.
Bryson, four words:.
Bryson, fire ord:.
One, two, three, four everybody, swing, come on.
En, to, tre, fir alle sammen svinger, kom igjen.
Four times?
Fira ganger?
But they are only every four years, so, not bad.
Men det er hvert fjerde år, så ikke så verst.
High four.
Høy firer.
He was four.
Han var fir åre.
They will go for four if you exercise more.
De går med på fira om du trener mer.
Anyway. year four, flowers.
Uansett, fjerde år: blomster.
Four, before coffee.
Fire, før kaffe.
One, two, three, four.
Ett, to, tre, fir!
A teaspoon every four hours.
En teskje hver fjerde time.
They only bloom for four hours before they die.".
De blomstrer bara i fira timer før de dør.".
Four years, two months.
Fire år, to måneder.
High four, grace.
Høy firer, grace.
That was my number four.
Det der var min nummer fira.
A-one, two, a-one, two, three, four.
Én, to, én, to, tre, fir.
I will be working up here in four.
Jeg jobber her i fjerde.
Four waters.
Fire vann.
Hut, two, three, four.
Ett, to, tre, fir!
Hour four is complete.
Fjerde time er over.
Three up, four up.
Tre opp, fira opp.
Four, three, two.
Fire, tre, to.
One, two, three, four.
Én, to, tre, fir.
I'm a four.- hey.
Jeg har fira.

Resultater: 7970, Tid: 0.2097

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


four

"Four" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer