Oversettelse av "friends" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 10475, Tid: 0.0874

venner vennene venninner kameratene kompisene venn venninnene vennen kamerater kompiser venninne venna venne kompis

Eksempler på Friends i en setning

Are we friends with escorpion now?
Er vi venner med escorpion nå?
We have been friends since we were 14 years old.
Vi har vært venner siden vi var 14 år.
His friends sent me.
Vennene hans sendte meg.
I have never been friends with a candidate before.
Jeg har aldri vært venner med en kandidat før.
Billy, your friends are here.
Billy. vennene dine er her.
I can have norwegian friends and be myself at the same time.
Jeg klarer å ha norske venninner, og samtidig være meg selv.
He actually became friends with kathryn and jenny and diana and david.
Han ble faktisk venner med kathryn og jenny og diana og david.
But please keep all of your friends away from kelli.
Men hold alle kameratene dine borte fra kelli.
Billy and his friends come here every year.
Billy og vennene hans kommer hvert år.
I can have norwegian friends and still be myself.
Jeg klarer å ha norske venninner, og samtidig være meg selv.
Our wives are friends, our kids go to the same catholic school.
Våre koner er venninner, barna våre går på den samme skolen.
Your friends don't know you're here, right?
Vennene dine vet ikke at du er her?
So, what are your friends interested in my diesel for?
Hvorfor er kameratene dine interessert i dieselen min?
Your friends wanted to shoot me.
Kompisene dine ville jo skyte meg!
Porty, my two friends i was telling you about, edward and isabella.
Porty, mine to venner jeg fortalte om; edward og isabella.
If you become friends with tommy H. or Carol--.
Om du blir venner med tommy H. eller carol.
If our friends in minneapolis could see us now.
Hvis vennene våre i minneapolis kunne se oss nå.
Cause i promised my friends i wouldn't smoke it without them.
Jeg lovte kameratene mine at jeg ikke skulle røyke det uten dem.
If you have friends, just take them with you!
Har du venninner, må du bare ta dem med.
I just want my friends to get their money back, every penny. you understand?
Men kompisene mine skal ha sine penger tilbake!
I was friends with dave too.
Jeg var venn med dave også.
How are you friends with him?
Hvordan ble du venn med ham?
I will ask my friends.
Jeg spør venninnene mine.
Look, my friends and i can give you a ride.
Jeg og kameratene mine kan kjøre deg.
Are you friends of SheIIey?
Dere var venninner av Shelley?
They're more than my friends, teyla.
De er mer enn vennene mine, teyla.
Kendra and i have friends and a life.
Kendra og jeg har venner og et liv.
I can sell'em to my friends and buy some popcorn.
Jeg kan selge dem til kompisene mine og kjøpe popkorn.
So, you're saying your friends want me out of the group? yeah.
venninnene dine vil ha meg ut av lesesirkelen?
Why are you friends with them, then?
Hvorfor er du venn med dem da?

Resultater: 10475, Tid: 0.0874

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "friends"


honey
baby
buddy
boys
mates
man
bro
sweetie
dude
pumpkin
folk
matey
companions
pal
dear
acquaintances
buster
bros
comrade
buds
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Friends" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer