FRIENDS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "friends" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11435, Tid: 0.1368

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Friends" i en setning og oversettelsene deres

We are friends, aren't we?
Vi er venner er vi ikke?
I killed your friends ron and robert.
Jeg drepte vennene dine, ron og robert.
We're not friends, robert.
Vi er ikke venner, robert.
They are my friends.".
De er vennene mine.".
I can have norwegian friends and be myself at the same time.
Jeg klarer å ha norske venninner, og samtidig være meg selv.
We are not friends, christine.
Vi er ikke venner, christine.
But please keep all of your friends away from kelli.
Men hold alle kameratene dine borte fra kelli.
I don't have my friends here.
Jeg har ikke vennene mine her.
Kendra and i have friends and a life.
Kendra og jeg har venner og et liv.
I can have norwegian friends and still be myself.
Jeg klarer å ha norske venninner, og samtidig være meg selv.
If you have friends, just take them with you!
Har du venninner, må du bare ta dem med.
They're my friends.
De er vennene mine.
You're friends with nipsey Russell?
Er du venner med nipsey Russell?
So, what are your friends interested in my diesel for?
Hvorfor er kameratene dine interessert i dieselen min?
Your friends wanted to shoot me.
Kompisene dine ville jo skyte meg!
Thomas and i were friends.
Thomas og jeg var venner.
I just want my friends to get their money back, every penny. you understand?
Men kompisene mine skal ha sine penger tilbake!
They're our friends, jim.
De er vennene våre, jim.
I'm friends with scott.
Jeg er venn av scott.
And as good friends it happens we give each other a hug.
Og som gode venninner gir vi hverandre en klem av og til.
Cause i promised my friends i wouldn't smoke it without them.
Jeg lovte kameratene mine at jeg ikke skulle røyke det uten dem.
Look, my friends and i can give you a ride.
Jeg og kameratene mine kan kjøre deg.
But penny and i are just friends.
Men penny og jeg er bare venner.
I will ask my friends.
Jeg spør venninnene mine.
You have 3-4 friends you meet a few times a year.
Du har tre-fire venninner som du møter noen ganger i året.
He killed my friends.
Han drepte vennene mine.
I was friends with dave too.
Jeg var venn med dave også.
I can sell'em to my friends and buy some popcorn.
Jeg kan selge dem til kompisene mine og kjøpe popkorn.
So, you're saying your friends want me out of the group? yeah.
venninnene dine vil ha meg ut av lesesirkelen?
Kendra and i are friends.
Kendra og jeg er venner.

Resultater: 11435, Tid: 0.1368

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "friends"


honey
baby
buddy
boys
man
mates
bro
sweetie
dude
pumpkin
pals
matey
companions
dear
acquaintances
darling
comrade
bros
homeboy
buds
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Friends" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer