GAMMA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av gamma i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 48, Tid: 0.0437

Eksempler på bruk av Gamma i en setning og oversettelsene deres

Alpha, gamma, beta.
Alfa, gamma og beta.
That much gamma exposure should have killed you.
Så mye gamma eksponering burde ha drept deg.
Sensors are picking up intermittent gamma and thermal emissions.
Sensorene viser gamma- og termal-stråling.
Go to gamma, code"fire.".
Gå til gamma, kode"skyt".

No, it was gamma globulin, it wasn't a fraternity at all.
Nei, det var gamma globulin, det var ikke et broderskap.
Liver function test abnormal, gamma glutamyltransferase increased.
Unormal leverfunksjonstest, økt gamma glutamyltransferase.
This film I'm using has been treated to be sensitive to gamma radiation.
Filmen jeg bruker har blitt behandlet for å være følsom for gamma stråling.
High gamma.
Høy gamma.
Liver function test abnormal, gamma glutamyltransferase increased.
Unormal leverfunksjonstest, økt gamma glutamyltransferase.

Three major forms of interferons have been distinguished: alpha, beta and gamma.
Tre hovedformer av interferoner er identifisert: alfa, beta og gamma.
Three major forms of interferons have been distinguished: alpha, beta and gamma.
Tre hovedformer av interferoner er identifisert: alfa, beta og gamma.
This is gamma zero six, first floor secure.
Dette er gamma zero-six. første etasje sikret.
Hyperbilirubinaemia, gamma- glutamyltransferase increased.
Hyperbilirubinemi, økning i gamma- glutamyltransferase.
High gamma glutamyltransf erase 10.
Høy gamma glutamyltransferase1 0 høy urinsyre10.
High gamma glutamyltransf erase 10.
Høy gamma glutamyltransferase1 0 høy urinsyre10.
Hyperbilirubinaemia, gamma- glutamyltransferase increased.
Hyperbilirubinemi, økning i gamma- glutamyltransferase.
High gamma glutamyltransferase 10 high uric acid 10.
Høy gamma glutamyltransferase 10 høy urinsyre10.
Enterprise, ourposition is gamma hydra, section 10.
Vi er i gamma hydra, seksjon 10.
Until we have gamma quadrant reinforcements, we have to make do.
Inntil vi har gamma quadrant forsterkninger, må vi få gjøre.
Gamma- glutamyltransferase increased.
Økt gamma- glutamyltransferase.
G gamma, e euphoria.
G gamma, e eufori,
Gamma- glutamyltransferase increased.
Økt gamma- glutamyltransferase.
Gamma is at the hospital rear entrance.
Gamma er ved inngangen på baksiden.
And reverse the spin on the antiproton and gamma becomes alpha.
Og reversere spinnen på antiprotonet... og gammaen blir alpha.
Beta! Gamma!
Beta, Delta!
Gamma decontamination will occur in 30 minutes!
Gamma dekontaminering om 30 minutter.
Starship enterprise on training mission to gamma hydra,
Stjerneskipet enterprise på oppdrag til gamma hydra, seksjon 14.
No, gamma tauri IV is recognized by all civilized.
Nei, ifølge alle siviliserte raser er gamma tauri lv.
Atom project, update gamma.
Prosjekt atom, gamma oppdatering.
The last time they checked in, they were in section gamma 25.
Sist de rapporterte, var de i seksjon gamma 25.

Resultater: 48, Tid: 0.0437

SYNONYMER

S Synonymer for "gamma"


assortment
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer