GLOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av glow i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 91, Tid: 0.3492

Eksempler på bruk av Glow i en setning og oversettelsene deres

It's like some warm glow that has transferred to me.
Det er som en varm glød som har blitt overført til meg.
The light will glow and the alarm will sound.
Lyset vil gløde og alarmen gå av.
Glow size(pixels * 4).
Størrelse på glød(piksler * 4).
Flower gleam and glow, let your power shine.
Blomst, glans og glød, la dine krefter skinne.

Glow in the dark beer.
Øl som lyser i mørket.
The legend says when the rocks are together, the diamonds will glow.
Ifølge sagnet vil diamantene gløde når steinene blir ført sammen.
Loveliest roses on thorn bushes glow.
Deiligste roser på tornebusk gløde.
I always glow.
Jeg stråler alltid.
Why does her hair glow?
Hvorfor lyser håret hennes?

Flower, gleam and glow, let your powers shine.
Blomst, glans og glød, la dine krefter skinne.
Glow size(pixels * 4).
Størrelse på glød(piksler * 4).
It doesn't just glow.
Det lyser ikke bare.
That's just the honey glow in my cheeks.
Bare den søte gløden i kinna mine.
No wonder you glow.
Det er ikke rart at du stråler.
Tablet starts to glow.".
Tavlen begynner å gløde.".
Crap doesn't glow like this.
Det lyser ikke sånn.
Glow your eyes at it, something, be the alpha.
Glød med øynene mot den, noe sånt, vær en alfa.
Look for the red glow, okay?
Se etter den røde gløden, ok?
Why they glow like that?
Hvorfor gløder de slik?
Your skin will practically glow.".
Huden din vil praktisk talt gløde...".
Unless you wanna glow in the dark, i suggest you turn around.
Om dere ikke vil lyse i mørket, foreslår jeg å snu.
And the minerals glow in proximity to each other.
Og mineralene gløder i nærheten av hverandre.
Trust me, it will glow.
Stol på meg, den vil gløde.
That's why you have lost your glow, little monrad.
Det er jo derfor de har mistet gløden, lille monrad.
The same hope for peace and love the same glow.
Samme håp om fred og kjærlighet samme glød.
What is it like, out there where they glow?
Hva er det som, der ute der de lyser?
Let's just try to glow less.
La oss bare prøve å gløde mindre.
Little green kind of ones that glow in the dark.
Av typen små grønne, som lyser i mørket.
Flower gleam and glow.
Blomst glans og glød.
About six feet, glow with the light of god.
Omentrent 2 meter, gløder med guds lys.

Resultater: 91, Tid: 0.3492

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer