GOD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "god" i Norsk bokmål

Resultater: 21115, Tid: 0.199

gud guds herregud guden guder gudene

Eksempler på God i en setning

From god and a woman.
Fra gud og en kvinne.
For god sake, you talk like I'm a monster.
For guds skyld, du snakker som om jeg er et monster.
Pobrecito god.
Pobrecito gud.
God, it's so weird.
Herregud, det er så rart.
Inger, god hears you.
Inger, gud hører deg!
Not my god.
Ikke min guds.
God, they're smart!
Herregud, de er smarte.
Lee, my god.
Lee, min gud.
They were struck with humiliation and poverty, and incurred wrath from god.
Og de ble slått med elendighet og usselhet og pådrog seg guds vrede.
What if your god does not exist?
Hva om guden din ikke finnes?
Yet they ascribe compeers to god.
Allikevel setter de guder ved hans side.
God, don't ask me.
Herregud, ikke spør meg.
God is angry with him and has condemned him.
Guds vrede og forbannelser er over ham, og han har beredt ham en svær straff.
I think your god is afraid of me.
Jeg tror at guden din er redd for meg.
God be with you.
Gud være med deg.
God has not begotten a son, nor is there any god besides him.
Det er ingen guder ved hans side.
This isn't your god anymore, although it once was.
Den er ikke guden din lenger, selv om den en gang var det.
God knows the ladies like him.
Gudene skal vite at damene elsker ham.
God, can you hear yourself? can you?
Herregud, kan du høre deg selv?
God was with david.
Gud var med david.
She's your family, for god sake.
Hun er familien din, for guds skyld!
God, it's already everywhere. guys.
Herregud, det er overalt allerede.
Yet they ascribe associates to god.
Allikevel setter de guder ved hans side.
We were in France! for god sake.
Vi var i frankrike, for guds skyld!
Where's your god now?
Hvor er guden din nå?
Are you saying god sent you Betsy?
Sier du at gud sendte Betsy?
Stransky in paris and steiner god knows where he' II be.
Stransky i paris og steiner... gudene skal vite hvor han er.
Those they invoke besides god create nothing, but are themselves created.
De guder som menneskene påkaller utenom gud, har intet skapt.
You can mock our god without my help.
Du kan spotte guden vår uten meg.
You would better thank god they're not.
Du skal takke gudene for at de ikke er det.

Resultater: 21115, Tid: 0.199

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"God" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer