GONNA GIVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av gonna give i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 68, Tid: 0.0881

Eksempler på bruk av Gonna Give i en setning og oversettelsene deres

That's why you're gonna give me your password.
Det er derfor du skal gi meg passordet ditt.
All that copper wire's gonna give the dome a run for its money.
All den kobbertråden vil gi kuben kamp.
You know what? I'm gonna give rumpelstiltskin exactly what he wants.
Jeg skal gi rumleskaft nøyaktig det han vil ha.
He's not gonna give us a second chance.
Vi får ingen ny sjanse.

Daddy's gonna give you a bath.
Pappa skal gi dere et bad.
You think dawkins is just gonna give you the money?
Tror du dawkins bare vil gi deg pengene?
Ain't no other teacher gonna give me no"A.".
Lngen annen lærer vil gi meg fem.
Man they probably gonna give you your car back with no tyres.
Du får vel bilen tilbake uten dekk.
I'm actually gonna give you one of my ipods.
Jeg er faktisk skal gi deg et av mine ipods.

You were never gonna give me that space, were you?
Du hadde aldri tenkt å gi meg plassen, du.
That's gonna give me night terrors.
Det kommer til å gi meg mareritt.
They're just gonna give you l.
At de bare vil gi deg l.
I'm gonna give you a free pass.
Jeg har tenkt å gi deg en fribillett.
Tried to shoot me? I'm not gonna give him another chance.
Den sjansen får han ikke igjen.
You're gonna give away our position.
Du er skal gi bort vår posisjon.
I don't think Khatun's gonna give us the fifth movement.
Jeg tror ikke khatun vil gi oss den femte sekvensen.
She gonna give him to the lequint dickey people.
Hun skal gi ham til lequint dickey.
I'm not gonna give you ten seconds.
Du får ikke ti sekunder.
Are you gonna give them what they want?
Har du tenkt å gi dem det de vil ha?
Gonna give you one last chance to come clean.
Du får en sjanse til å tilstå.
But i do know I'm not gonna give up trying.
Men jeg har ikke tenkt å gi opp.
DA's gonna give you your immunity.
Statsadvokaten vil gi deg immunitet.
Nobody's gonna give her my vote for a stale cookie.
Men ingen skal gi henne min stemme i bytte mot en tørr småkake.
This thing's gonna give me a heart attack, i swear.
Den tingen vil gi meg et hjerteattakk, jeg sverger.
You're not even gonna give me a choice, are you?
Du er ikke engang skal gi meg et valg, er du?
Still gonna give you a parting gift, though.
Du får likevel en avskjedsgave.
Well, I'm not gonna give you one.
V el, det får du ikke.
We gonna give you a taste of the bass.
Vi skal gi dere en smak på bass.
They're gonna give you money so that you do them a favor.
Hvem vil gi deg penger for ingenting?
Mom, people are saying that they're never gonna give you custody.
Mamma, folk sier at de aldri vil gi deg foreldreretten.

Resultater: 68, Tid: 0.0881

"Gonna give" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer