GOT ANYTHING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av got anything i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 58, Tid: 0.1341

Eksempler på bruk av Got Anything i en setning og oversettelsene deres

Got anything else of value?
Har du noe annet av verdi?
If you got anything to say now is the time to say it.
Om du har noe å si, så si det nå.
Got anything on the stove?
Har du noe på komfyren?
What soldier's got anything worth stealing?
Hvilken soldat har noe som er verd å stjele?

Got anything to help me get through it?
Har du noe som kan hjelpe meg gjennom den?
I never got anything as nice.
Jeg har aldri fått noe så fint.
You got anything connected with him and victim?
Du har noe koblet med ham og offer?
My daughter never got anything she didn't earn.
Dattera mi har aldri fått noe hun ikke har fortjent.
Tell me if jack got anything out of burnett.
Si meg om jack fikk noe ut av burnett.

Got anything to say for yourself?
Har du noe å si til ditt forsvar?
Nobody's got anything on me.
Ingen har noe pĺ meg, bror, sir.
We got anything on her?
Vi fikk noe på henne?
Haven't you got anything?
Har du fått noe?
Got anything good?
Har du noe godt?
I don't think i got anything.
Jeg har ikke fått noe.
We're lucky we got anything at all.
Utrolig at vi fikk noe.
Anybody else got anything to say?
Er det flere som har noe å si?
Got anything better than this?
Har du noe bedre enn dette?
Got anything to drink in here?
Har du noe å drikke?
You got anything?
Noen som har noe?
This guy, younger, you got anything on him?
Denne fyren, younger, du har noe på ham?
Got anything to drink at home?
Har du noe å drikke hjemme?
Got anything to drink?
Har du noe å drikke?
You want to play with boys or show me if you got anything between your legs?
La meg få se om dere har noe mellom beina!
Don't think we got anything.
Jeg tror ikke vi har noe.
Got anything nice to say?
Har du noe pent å si?
Got anything on Wemlinger?
Har du noe på Wemlinger?
Get back to us as soon as you got anything.
Kom tilbake til oss så fort dere har noe.
Got anything to drink around here to toast our new partnership?
Har du noe å drikke som vi kan skåle med?
These people don't think i got anything to give them, either.
Disse folkene tror heller ikke jeg har noe å gi dem.

Resultater: 58, Tid: 0.1341

"Got anything" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer