HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Had i Norsk bokmål

Resultater: 56201, Tid: 0.0612

Eksempler på bruk av Had i en setning og oversettelsene deres

And you had jaundice.
Og du hadde gulsott.
I had to go because i knew you would not.
Jeg måtte gå fordi jeg visste at du ikke ville.
Frankie had your eyes, johnny.
Frankie hadde dine øyne, johnny.
I had to hear tristan und isolde.
Jeg måtte høre tristan und isolde.
I had a letter from bandini.
Jeg fikk et brev fra bandini.
Victor drazen had two sons.
Victor drazen hadde to sønner.
I had to protect you.
Jeg måtte beskytte deg.
We had to stop those negroes.
Vi var nødt til å stoppe de negerne.
Nora. nora had problems.
Nora hadde problemer.
I am here because my dad had drugs planted in my car.
Jeg er her fordi faren min fikk dop plantet i bilen min.
The raglefanten had rabies.
Raglefanten hadde rabies.
I had to protect you, clark.
Jeg måtte beskytte deg, clark.
And i had four.
Og jeg spiste fire.
I had to choose between two men who loved me.
Jeg var nødt til å velge mellom to menn som elsket meg.
He had also seven sons and three daughters.
Og han fikk syv sønner og tre døtre.
I had to see my son.
Jeg måtte se sønnen min.
Who had frank pentangeli killed?
Hvem fikk frank pentangell drept?
And you had a daughter.
Og du hadde en datter.
I have had my breakfast already.
Jeg har hatt min frokost allerede.
And because i had to protect you from the truth.
Og fordi jeg var nødt til å beskytte deg fra sannheten.
I just had dinner with the president of france.
Jeg spiste bare middag med frankrikes president.
And you had to go chasing him alone?
Og du var nødt til å jage ham alene?
This is what we had on our first date.
Det var det vi spiste på vår første date.
I had you transferred to kigali.
Jeg fikk deg overført til kigali.
I had a good sleep.
Jeg har sovet godt.
It always had to be you.
Det måtte alltid være deg.
Never had sex?
Aldri hatt sex?
Sir francis had three sons.
Sir francis hadde tre sønner.
I had to do somethin', walt.
Jeg var nødt til å gjøre noe, walt.
I had to kill my sister.
Jeg måtte drepe søsteren min.

Resultater: 56201, Tid: 0.0612

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer