HAD TO CHASE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av had to chase i Norsk bokmål

Resultater: 8, Tid: 0.0622

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Had To Chase i en setning og oversettelsene deres

I had to chase him around the yard.
Jeg måtte jage ham rundt i hagen.
The only reason we disregarded Cabe's orders is because we had to chase daniels.
Vi overså cabes befaling fordi vi måtte jage daniels.
I had to chase her around like some crazy fool.
Tuller du? jeg måtte jage henne.
Probably punctured his lungs, so we had to chase him down.
Sannsynligvis punkterte lungene hans, så vi måtte jage ham ned.
Bad enough i have to chase beth and jimmy around.
Ille nok at jeg må jage beth og jimmy rundt.
Because we have to chase him.
Fordi vi må jakte på ham.
Come on, y'all!- we will interview these guys if we have to chase after them ourselves.
Vi skal intervjue dem om vi så må følge etter dem.
It just seems to me that the people who make his swimsuits ought to get something out of it so their relatives don't have to chase after the work trucks in east LA.
Jeg synes bare at de som lager badedraktene... bør få noe igjen for det... så slektningene deres ikke må løpe etter arbeidsbiler i øst-la.

Resultater: 8, Tid: 0.0622

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer