HAD TO GET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av had to get i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 106, Tid: 0.1702

Engelsk-norsk ordbok
måtte måtte få var nødt til

Eksempler på bruk av Had To Get i en setning og oversettelsene deres

Sorry i had to get you involved in all this.
Beklager at jeg måtte blande deg opp i dette.
We had to get you out.
Vi måtte få deg ut.

We had to get through the gate, and somebody had to open it.
Vi måtte gjennom den porten, og noen måtte åpne den.
But i knew i had to get away from him, and.
Jeg visste at jeg var nødt til å stikke.
One of us had to get this important piece of intelligence out.
En av oss måtte få ut dette viktige stykket av informasjon.
She had to get out before she was taken out.
Hun måtte ut, før hun ble tatt.
We had to get out, things are shaky down there.
Vi måtte ut, det er ustabilt der nede.
I had to get adam away from him.
Jeg måtte få adam vekk fra ham.
Had to get the band back together.
Jeg var nødt til å samle gjengen.
I had to get away from starling city and all the secrets.
Jeg måtte bort fra starling city og alle dens hemmeligheter.
Yeah. i had to get it moving!
Ja, jeg måtte få det i bevegelse!
It got too hot! had to get out of there!
Det ble for hett, så vi var nødt til å stikke.
I had to get out of the institute.
Jeg måtte ut av instituttet.
I had to get her back.
Jeg måtte få henne tilbake.
But i had to get my family out.- you got kids?
Men jeg måtte få ut familien min.
I had to get a new number because of you.
Jeg måtte bytte telefonnummer pga deg.
Something had to get you off the street.
Noe måtte få deg fra gata.
I had to get away from my family.
Nei, jeg måtte vekk fra familien.
Look, i had to get you back here.
Jeg måtte få deg tilbake hit.
That's why he had to get out of america.
Det var derfor han måtte ut av USA.
I had to get off the streets.
Jeg måtte bort fra gata.
Lori, i had to get you back here.
Lori, jeg måtte få deg tilbake hit.
Well, we had to get your attention, and i do believe it worked.
Vi måtte jo fange oppmerksomheten din, og det funket visst.
Okay, but they had to get the signature card in the vault.
Men de måtte få signaturkortet inn i hvelvet.
We had to get her out of the house.
Vi måtte få henne ut av huset.
I had to get back to my friend.
Beklager, jeg måtte tilbake til vennen min.
I had to get away from that monster.
Jeg måtte bort fra det uhyret.
But i had to get noticed.
Men jeg måtte få merke.
We had to get our sensors back if we were going to help the captain.
Vi måtte få våre sensorer tilbake hvis vi skulle hjelpe kapteinen.
You had to get away.
Du måtte bort.

Resultater: 106, Tid: 0.1702

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Had to get" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer