HAPPY HERE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av happy here i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 101, Tid: 0.1774

Eksempler på bruk av Happy Here i en setning og oversettelsene deres

She is happy here.
Hun er lykkelig her.
Most people are happy here, andreas.
De aller fleste er fornøyd her, andreas.
You're happy here, aren't you?
Du er lykkelig her, ikke sant?
He's not happy here, mother.
Han er ikke fornøyd her, mor.

You could be happy here, ethan.
Du kunne blitt lykkelig her, ethan.
Be happy here, tommy.
Vær glad her.
I'm happy here.
Jeg er lykkelig her.
I hope you will be happy here.
Håper dere får det bra her.
There is not much that makes a policeman happy here.
Ikke mye som gjør politiet glad her.

Happy here, nice and quiet, but thank you.
Fornøyd her. stille og rolig. men takk.
He's happy here.
Han har det bra her.
I'm happy here.
Jeg er glad her.
She's happy here.
Hun er lykkelig her.
I am happy here, and I'm not allowed to?
Så jeg har det fint her og det har jeg ikke lov til?
I'm really happy here.
Jeg er virkelig fornøyd her.
We want our new sheriff to be happy here in hellfjord.
Vil jo at den nye lensmannen skal ha det bra her i hellfjord.
You could be happy here, too.
Du kan bli fornøyd her også.
Homie? I'm happy here.
Jeg er lykkelig her.
Could we be happy here, never seeing anyone again?
Kan vi bli lykkelige her uten å se noen andre mer?
You will be happy here.
Du får det fint her.
I really do hope you folks will be happy here in fairview.
Jeg håper dere blir lykkelige her i fairview.
I think we're going to be so happy here.
Jeg tror vi å være så fornøyd her.
You... you have been happy here, haven't you, Libby?
Du... du har vært lykkelig her, har du ikke, Libby?
They're very happy here, ain't they, Chad?
De er veldig lykkelige her, ikke sant?
I'm perfectly happy here.
Jeg er helt fornøyd her.
But if you're not happy here, then you should go home.
Men hvis du ikke er lykkelig her, så burde du dra hjem.
We're happy here.
Vi er lykkelige her.
You're not happy here. please, peter.
Du er ikke lykkelig her.
It just bothers me that he thinks you're not happy here.
Det plager bare meg som han mener du ikke er fornøyd her.
If you stayed could you be happy here without them?
Om du blir, kan du være lykkelig her uten dem?

Resultater: 101, Tid: 0.1774

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer