HAS TOLD YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av has told you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 330, Tid: 0.1288

Engelsk-norsk ordbok
har fortalt deg har sagt har bedt deg

Eksempler på bruk av Has Told You i en setning og oversettelsene deres

Always take efient exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid efient slik legen din har fortalt deg.
Whatever seth has told you, don't believe a word of it.
Samme hva seth har sagt, ikke tro et ord av det.

Always take neulasta exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid neulasta slik legen din har fortalt deg.
Always take ribavirin biopartners exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid ribavirin biopartners slik legen din har fortalt deg.
Whatever lies lorena has told you she has motives of her own.
Hva lorena enn har sagt, har hun sine egne motiver.
Take baraclude as long as your doctor has told you.
Bruk baraclude så lenge din lege har bedt deg.
I hope mike has told you how much we appreciate your help.
Jeg håper mike har sagt hvor mye vi verdsetter hjelpen.
Always take riprazo HCT exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid riprazo HCT slik legen din har fortalt deg.
Take baraclude as long as your doctor has told you.
Bruk baraclude så lenge din lege har bedt deg.
I know what cersei has told you.
Jeg vet hva cersei har sagt:.
Always take ebixa exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid ebixa slik legen din har fortalt deg.
Always take efient exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid efient slik legen din har fortalt deg.
You should continue keppra treatment for as long as your doctor has told you.
Du bør fortsette behandlingen med keppra så lenge legen har sagt.
You should continue matever treatment for as long as your doctor has told you.
Du bør fortsette behandlingen med mateverså lenge legen har sagt.
Always take neulasta exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid neulasta slik legen din har fortalt deg.
Always take ribavirin biopartners exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid ribavirin biopartners slik legen din har fortalt deg.
Always take riprazo HCT exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid riprazo HCT slik legen din har fortalt deg.
Always take sprimeo HCT exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid sprimeo HCT slik legen din har fortalt deg.
Always take telmisartan teva exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid telmisartan teva slik legen din har fortalt deg.
Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you.
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg.
Take the prednisone or prednisolone exactly as your doctor has told you.
Bruk prednison eller prednisolon slik legen din har fortalt deg.
Take the prednisone or prednisolone exactly as your doctor has told you.
Bruk prednison eller prednisolon slik legen din har fortalt deg.
Look my wife has told you everything she knows, so have I.
Hør her... min kone har fortalt alt hun vet.
You mean she has told you nothing of what i have reported?
Har hun ikke fortalt deg hva jeg har rapportert?
The noble brutus has told you caesar was ambitious.
Den edle brutus sa at cæsar var ambisiøs.
She's leaving as soon as she has told you everything that can help.
Hun drar så snart hun har fortalt dere alt som kan hjelpe.
Always take temozolomide SUN exactly as your doctor has told you.
Ta alltid temozolomide SUN nøyaktig slik som lege sier du skal gjøre.
Always use nonafact exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid nonafact nøyaktig slik legen har forklart deg.
Do not change your dose unless your doctor has told you to.
Du må ikke endre dosen med mindre legen ber deg gjøre det.
Always take temozolomide SUN exactly as your doctor has told you.
Ta alltid temozolomide SUN nøyaktig slik som lege sier du skal gjøre.

Resultater: 330, Tid: 0.1288

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Has told you" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer