HAVE BEEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have been i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 16198, Tid: 0.185

have been
har vært (6341) vært (1607) har blitt (1380) har sittet (53) har stått (47)

Eksempler på bruk av Have Been i en setning og oversettelsene deres

I have been you, sam winchester.
Jeg har vært deg, sam winchester.
You have been with murphy since the beginning, have not you?
Du har vært med murphy siden begynnelsen, har du ikke?
I could have been more spontaneous.
Jeg kunne vært mer spontant.
Your words have been heard, and not just by me.
Dine ord har blitt hørt, og ikke bare av meg.

I have been with charlie.
Jeg har vært med charlie.
Abrahamsen should have been here.
Abrahamsen skulle vært her.
I guess i could have been more convincing.
Jeg kunne vært mer overbevisende.
I have been here for almost 20 minutes.
Jeg har sittet her i 20 minutter.
I have been in dubai for 13 years.
Jeg har vært i dubai i 13 år.
So they have been seen together and he smiled at her.
Så de har blitt sett sammen, og han smilte til henne.
I should have been there with you.
Jeg burde vært med deg.
I have been with five men.
Jeg har vært med fem menn.
I have been in the dark for almost a month.
Jeg har sittet i mørket i nesten en måned.
I have been taken hostage by.
Jeg har blitt tatt som gissel av.
She and i have been close since childhood.
Hun og jeg har stått hverandre nær siden barndommen.
I have been shot at before.
Jeg er blitt beskutt før.
Cause i have been up on a few.
Jeg har stått på flere stykker.
I have been taken hostage somewhere in iraq.
Jeg har blitt tatt som gissel et sted i irak.
I have been in this army 28 years.
Jeg har vært i hæren i 28 år.
I have been in negotiations.
Jeg har sittet i forhandlinger.
Stamos would have been perfect.
Stamos hadde vært perfekt.
I have been on the bench for 12 years.
Jeg har sittet på benken i 12 år.
I have been shot, stabbed, and trampled a few times.
Jeg er blitt skutt, knivstukket, tråkket ned.
The memaris have been here the whole time.
Memariene har vært her hele tiden.
You have been very kind, but thanks, i would rather walk.
Dere har vaert veldig snille, men ellers takk.
Richards and maccabee have been shot and killed.
Richards og maccabee har blitt skutt og drept.
Susan should not have been so worried.
Susan burde ikke vært så bekymret.
I have been on four since med school.
Jeg har stått fast på fire siden medisinstudiet.
We have been here for over an hour.
Vi har stått her i over en time.
You have been.
Du har vært.

Resultater: 16198, Tid: 0.185

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Have been" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer