HAVE BEEN OBSERVED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have been observed i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 283, Tid: 0.1979

Engelsk-norsk ordbok
er observert har blitt observert har vært sett har blitt sett være observert

Eksempler på bruk av Have Been Observed i en setning og oversettelsene deres

Cases of hyperglycaemia have been observed during concomitant treatment with ketoconazole.
Det er observert tilfeller av hyperglykemi ved samtidig behandling med ketokonazol.
Allergic type hypersensitivity reactions have been observed with refacto AF.
Allergiliknende overfølsomhetsreaksjoner har blitt observert med refacto AF.

Cases of hyperglycaemia have been observed during concomitant treatment with ketoconazole.
Det er observert tilfeller av hyperglykemi ved samtidig behandling med ketokonazol.
Events of venous thromboembolism and events of arterial thromboembolism have been observed with cabozantinib.
Venøs tromboembolisme og arteriell tromboembolisme har blitt observert i forbindelse med kabozantinib.
No genotoxic effects of fluticasone furoate have been observed in conventional genotoxicity tests.
Ingen gentoksiske effekter av flutikasonfuroat har blitt sett i konvensjonelle gentoksikologiske tester.
No substantial differences have been observed between healthy volunteers and hiv-infected patients.
Ingen vesentlige forskjeller er observert mellom friske og hiv-smittede pasienter.
Allergic type hypersensitivity reactions have been observed with refacto AF.
Allergiliknende overfølsomhetsreaksjoner har blitt observert med refacto AF.
Have been observed following subcutaneous administration of up to 6 times the recommended dose.
Er observert etter subkutan administrasjon av inntil 6 ganger anbefalt dose.
No genotoxic effects of fluticasone furoate have been observed in conventional genotoxicity tests.
Ingen gentoksiske effekter av flutikasonfuroat har blitt sett i konvensjonelle gentoksikologiske tester.
No substantial differences have been observed between healthy volunteers and hiv-infected patients.
Ingen vesentlige forskjeller er observert mellom friske og hiv-smittede pasienter.
Churg-strauss and hypereosinophilic syndrome have been observed in patients treated with xolair.
Churg-strauss og hypereosinofilt syndrom har blitt observert hos pasienter behandlet med xolair.
No major pharmacokinetic differences have been observed based on gender or age.
Ingen store farmakokinetiske forskjeller har blitt observert basert på kjønn eller alder.
No other interactions have been observed.
Ingen andre interaksjoner er observert.
Events of venous thromboembolism and events of arterial thromboembolism have been observed with cabozantinib.
Venøs tromboembolisme og arteriell tromboembolisme har blitt observert i forbindelse med kabozantinib.
No other interactions have been observed.
Ingen andre interaksjoner er observert.
No major pharmacokinetic differences have been observed based on gender or age.
Ingen store farmakokinetiske forskjeller har blitt observert basert på kjønn eller alder.
Colitis, enterocolitis, gastritis, neutropenic enterocolitis have been observed.
Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt har blitt observert.
Colitis, enterocolitis, gastritis, neutropenic enterocolitis have been observed.
Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt har blitt observert.
No incompatibilities between benlysta and polyvinylchloride or polyolefin bags have been observed.
Ingen uforlikeligheter mellom benlysta og polyvinylklorid- eller polyolefin-poser har blitt observert.
Skin infections during treatment with imiquimod have been observed.
Hudinfeksjoner under behandlingen med imiquimodkrem har blitt observert.
No incompatibilities between benlysta and polyvinylchloride or polyolefin bags have been observed.
Ingen uforlikeligheter mellom benlysta og polyvinylklorid- eller polyolefin-poser har blitt observert.
Few QT interval prolongations have been observed after the administration of vinflunine.
Det er observert få forlengelser av qt-intervallet etter administrering av vinflunin.
Neurological disorders have been observed in children treated with 2.
Nevrologiske lidelser er observert hos barn behandlet med 2,5 til 3 ganger anbefalt dose i flere år.
No clinically significant gender-related differences in telavancin pharmacokinetics have been observed.
Det er ikke observert klinisk signifikante kjønnsrelaterte forskjeller i telavancins farmakokinetikk.
Few QT interval prolongations have been observed after the administration of vinflunine.
Det er observert få forlengelser av qt-intervallet etter administrering av vinflunin.
Reactions secondary to extravasation have been observed in clinical studies with trastuzumab emtansine.
Sekundære reaksjoner til bloduttredelse har vært observert i kliniske studier med trastuzumab emtansin.
Seizures have been observed in patients treated with sodium oxybate.
Kramper er blitt observert hos pasienter som ble behandlet med natriumoksybat.
Serious, anaphylactic reactions have been observed in clinical studies with trastuzumab emtansine.
Alvorlig anafylaktiske reaksjoner har vært observert i kliniske studier med trastuzumab emtansin.
The following side effects have been observed during clinical trials and post-marketing surveillance:.
Følgende bivirkninger ble observert under kliniske tester og ved oppfølging etter markedsføring:.
The following side effects have been observed with IZBA.
Følgende bivirkninger har vært observert med IZBA.

Resultater: 283, Tid: 0.1979

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Have been observed" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer