HAVE BEEN SAYING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have been saying i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 85, Tid: 0.1379

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Have Been Saying i en setning og oversettelsene deres

You have been saying that for a month.
Du har sagt det i en måned.
You have been saying ugly things.
Hun sa du snakker stygt om meg.
You have been saying that for two weeks.
Du har sagt det i to uker.
You have been saying you're going to do it for 12 years.
Du har sagt du skal gjøre det i 12 år.
That's what i have been saying, but orville doesn't listen.
Det er det jeg sier, men orville hører ikke.
You have been saying that death isn't the end.
Du sa at døden ikke var slutten.
I have been saying that for years.
Jeg har sagt det i årevis.
They have been saying terrible things about you.
De sier fryktelige ting om deg.
It's what i have been saying, stupid.
Det er det jeg sa, teiten.
What i have been saying.
Det jeg sa.
We have been saying for years that we would go and see that lake.
Vi har sagt i årevis at vi ville se den innsjøen.
You have been saying that a lot lately, sam.
Du sier det ofte for tiden.
They have been saying he's under control for two years!
De har sagt at han er under kontroll i to ar!
What? is it true, what they have been saying?
Er det sant, det folk sier?
That's what i have been saying.
Det var jo det jeg sa!
You don't understand a word that i have been saying.
Du skjønner ikke et ord av det jeg sier, hva?
Jim, you have been saying that since we moved here.
Jim, du har sagt det siden vi flyttet hit.
You have been saying that since we were kids.
Du har sagt det siden vi var unger.
Well, you have been saying different things in different forums.
Du har sagt forskjellige ting i forskjellige forum.
Like i have been saying, i want to punish the real killer.
Som jeg har sagt, jeg vil straffe den virkelige drapsmannen.
They have been saying they think this is the best the team has ever been.
De har sagt at de synes laget aldri har vært bedre.
I don't know what people have been saying, but.
Jeg vet ikke hva folk har sagt.
Honey, that's all i have been saying.
Det er alt jeg har sagt.
Mr soprano, that's what i have been saying all along.
Mr soprano, det er det jeg har sagt hele tiden.
This proves what i have been saying.
Se det beviser det jeg alltid har sagt.
Teyla's vision only confirms what i have been saying all along.
Teylas syn bekrefter det jeg har sagt hele tiden.
Here's a short list of the things they have been saying.
Her er en kort liste over hva de har sagt.
I could have been saying"Vasari.".
Jeg kan ha sagt"Vasari".
That's what i have been saying all this time.
Jeg har sagt det hele tiden!
That's what i have been saying.
Jeg sa jo det.

Resultater: 85, Tid: 0.1379

SE OGSÅ

Se også


"Have been saying" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer