HAVE DONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have done i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5252, Tid: 0.1182

har gjort (2910) ha gjort (812) gjør (56) har klart (27) hadde gjort (39)

Eksempler på bruk av Have Done i en setning og oversettelsene deres

I have done my best, margaret.
Jeg har gjort mitt beste, margaret.
I have done this before.
Jeg har gjort dette før.
But i know you have done everything for the party.
Men jeg vet at du gjør hva som helst for partiet.
I have done your job for you.
Jeg har gjort jobben din for deg.

After all we have done for you?
Vi gjør alt for deg!
We have done it.
Vi har klart det.
I have done my part.
Jeg har gjort min del.
Then he will inform them about what they have done on the day of resurrection.
Så vil han fortelle dem hva de bedrev på oppstandelsens dag.
We have done it, conrad.
Vi har klart det, conrad.
I have done my best.
Jeg gjør mitt beste.
I have done nothing wrong.
Jeg gjør ikke noe galt.
We could not have done it without you.
Vi kunne ikke klart det uten deg.
I have done this before.
Jeg har gjort dette før.
You have done it, hiccup!
Du har klart det, hikken!
You shall all return to allah, and he will inform you of what you have done.
Og han vil fortelle dere hva dere bedrev.
You have done your homework. or do you just know everything?
Gjør du lekser eller vet du bare alt?
I have done your job.
Jeg har gjort jobben din.
You have done it!
Du klarte det!
You will all return to god who will tell you about what you have done.
Og han vil fortelle dere hva dere bedrev.
You have done well for yourself, roy.
Du har klart deg godt, roy.
Now, nobody could have done this list by themselves.
Ingen kunne klart denne listen helt alene.
You have done it again, mother.
Du har klart det igjen!
Then he will inform them about what they have done on the day of resurrection.
Så vil han fortelle dem hva de bedrev på oppstandelsens dag.
We have done it.
Vi klarte det!
I know what you have done, selene.
Jeg vet hva du har gjort, selene.
You have done a hell of a job so far.
Du gjør en pokker til jobb.
I could not have done it without you guys.
Jeg ville ikke klart det uten dere.
The boys have done an exciting musical adaptation.
Gutta har laget en spennende musikalsk bearbeidelse.
I have done my share of slasher films.
Er det blod? jeg har laget min del av slasher-filmer.
I would not have done it without you.
Jeg kunne ikke klart det uten deg.

Resultater: 5252, Tid: 0.1182

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Have done" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer