HAVE SERIOUS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have serious i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 111, Tid: 0.1075

Eksempler på bruk av Have Serious i en setning og oversettelsene deres

We have serious business to discuss.
Vi har alvorlige forretninger å diskutere.
If you have serious breathing problems.
Dersom du har alvorlige pusteproblemer.
Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.
Feil bruk av denne medisinen kan få alvorlige helsekonsekvenser.
If you have serious kidney problems.
Dersom du har alvorlige nyreproblemer.

If you have serious kidney or liver disease.
Dersom du har alvorlig nyre- eller leversykdom.
Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.
Feilbruk av denne medisinen kan få alvorlige helsekonsekvenser.
But know what you're doing might have serious consequences.
Men vit at det du gjør kan få alvorlige konsekvenser.
If you have serious kidney or liver disease.
Dersom du har alvorlig nyre- eller leversykdom.
If you have serious liver or serious kidney problems.
Dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.

When a juror visits a judge, it can have serious consequences.
Et jurymedlems besøk hos en dommer kan få alvorlige følger.
If you have serious liver problems.
Dersom du har alvorlige leverproblemer.
If you have serious breathing problems.
Dersom du har alvorlige pusteproblemer.
If you have serious kidney problems.
Dersom du har alvorlige nyreproblemer.
If you have serious liver or serious kidney problems.
Dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.
If you have serious liver problems.
Dersom du har alvorlige leverproblemer.
And i have serious problems with understanding why I'm here.
Og jeg har alvorlige problemer med å forstå hvorfor jeg er her.
I have serious business to discuss.
Jeg har alvorlige ting å diskutere.
We have serious problems.
Vi har alvorlige problemer.
No, we have serious problems.
Nei, vi har alvorlige problemer.
It might have serious consequences.
Det kan få skikkelige konsekvenser.
I have serious acting ambitions.
Jeg vil gjøre seriøs dramatikk.
You have serious issues.
Du har virkelig problemer.
What? do you mean i have serious problems?
Mener du at jeg har store problemer?
That's my soy milk, and i have serious dairy issues.
Det er soyamelk, og jeg har store problemer med melk.
If you have serious difficulties breathing or suffer from a serious obstructive lung disease;
Dersom du har alvorlige problemer med å puste eller lider av en alvorlig obstruktiv lungesykdom.
You could have serious problems if you receive more aranesp than you need, such as very high blood pressure.
Du kan få alvorlige problemer hvis du får for mye av aranesp, som for eksempel svært høyt blodtrykk.
If you have serious kidney problems, your doctor may need to switch you to a different pramipexole medicine.
Hvis du har alvorlige nyreproblemer kan legen din være nødt til å gi deg en annen pramipexol- medisin.
If you have serious kidney problems, your doctor may need to switch you to a different pramipexole medicine.
Hvis du har alvorlige nyreproblemer kan legen din være nødt til å gi deg en annen pramipexol- medisin.
You could have serious problems if you receive more aranesp than you need, such as very high blood pressure.
Du kan få alvorlige problemer hvis du får for mye av aranesp, som for eksempel svært høyt blodtrykk.
Inability to locate and remove gonazon will not have serious effects on the general health of the dog.
Dersom det ikke er mulig å lokalisere og fjerne gonazon implantat vil det ikke ha alvorlige effekter på den almenne helsetilstanden til hunden.

Resultater: 111, Tid: 0.1075

SYNONYMER

S Synonymer for "have serious"


got serious

"Have serious" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer