HAVE YOU ANY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av have you any i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 49, Tid: 0.0942

Eksempler på bruk av Have You Any i en setning og oversettelsene deres

Have you any idea what you have done?
Har du noen ide om hva du har gjort?
Ask them:"Have you any knowledge? then display it.
Si:«Har dere noen kunnskap, så kom frem med den!
Have you any idea what they will do with us?
Har du noen idé om hva de kommer til a gjøre med oss?
Say:'Have you any knowledge you can bring forth to us?
Si:«Har dere noen kunnskap, så kom frem med den!

Have you any hobbies?
Har du noen hobbyer?
Ask them:"Have you any knowledge? then display it.
Si:«Har dere noen kunnskap, så kom frem med den!
Have you any idea why they shot him down?
Har du noen idè hvorfor de skjøt han?
Say:'Have you any knowledge you can bring forth to us?
Si:«Har dere noen kunnskap, så kom frem med den!
Have you any letters?
Har du noen brev?

Have you any evidence?
Har du noen bevis?
Have you any idea what it's like to live with all this?
Har du noen idé om hvordan det er å leve med alt dette?
Have you any explanation for your miserable performance?
Har du noen forklaring på din ynkelige prestasjon?
Have you any idea what that leaves me with?
Har du noen anelse om hva jeg da sitter igjen med?
Have you any last words?
Har du noen siste ord?
Have you any idea how much it would sell for on Ferenginar?
Har du noen anelse om hvor mye det ville selge for på Ferenginar?
Have you any friends in bangkok, sir? no.
Har du noen venner i bangkok, sir?
Have you any idea what it's like to lose a child?
Har du noen ide om hvordan det er å miste et barn?
Have you any idea what we would be putting him through?
Har du noen ide hva vi ville være å sette ham gjennom?
Have you any idea what you have done?
Har du noen ide hva du har gjort?
Have you any idea why a raven is like a writing desk?
Har du noen idé om hvorfor en ravn er som et skrivebord?
Have you any idea why a raven is like a writing desk?
Har du noen idéer om hvorfor en ravn er som et skrivebord?
Have you any questions, mr. Brandt?
Har du noen spørsmål, mr. Brandt?
I said have you any news to report?
Jeg sa, har du noen nyheter å melde?
Have you any idea who he was?
Har dere noen anelse hvem han var?
Have you any famous last words?
Har du noen berømte siste ord?
I would like to learn spanish. have you any books? Spanish?
Har dere noen skolebøker i spansk?
Have you any candy for the children? candy for the children? plenty.
Har du noe snop til barna?
Have you any fancy braids?
Har du noen fine flettesnorer?
Have you any idea what you're talking about?
Har dere noen anelse om hva dere snakker om?
Have you any proof, any evidence?
Har du noe som helst bevis?

Resultater: 49, Tid: 0.0942

SYNONYMER

S Synonymer for "have you any"


"Have you any" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer