Oversettelse av "he can" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3650, Tid: 0.2424

han kan han får han klarer han kunne kunne han

Eksempler på He Can i en setning

I have seen what he can do with a knife.
Jeg har sett hva han kan gjøre med en kniv.
He thinks he can kill Gunmar?
Tror han at han kan drepe Gunmar?
Let's hope he can stay here.
Vi får håpe han får bli her.
He can say what he wants.
Han får si hva han vil.
I don't think he can stand another day like this.
Jeg tror ikke han klarer en dag til som denne.
And he can help you?
Og han kan hjelpe deg?
I don't think he can take anymore.
Jeg tror ikke han klarer mer.
He thinks he can find haissam haqqani.
Han tror at han kan finne haissam haqqani.
Billy said he can clean it out of the backyard.
Billy sa han kunne fjerne det.
He can not even buy light beer.
Han får ikke engang kjøpe lettøl.
If he can't recover 100%, he cannot do this sport.
Hvis han ikke ble frisk, kunne han ikke kjøre.
Yeah, he can breathe.
Ja, han får puste.
He can not.
Han kan ikke.
Said he can set up something local, something to start back with.
Jeg sa at han kunne starte noe lokalt, noe å starte med.
I don't know if he can, jim.
Jeg vet ikke om han klarer, jim.
See, what he thought was he can come up in here and make the rules.
Han trodde han kunne komme hit og lage reglene.
He can wait a day or two.
Han kan vente en dag eller to.
He doesn't trust he can hit the winning shot.
Han tror ikke han klarer vinnermålet.
See if he can scare up an address on mother yates.
Se om han får skremt fremt en adresse på mor yates.
I don't think he can.
Jeg tror ikke han klarer det.
He said he can throw some work my way.
Han sa han kunne skaffe meg jobb.
Yeah, he can hear you.
Ja, han kan høre deg.
Prime minister eden thinks he can insult us.
Statsminister eden tror at han får håne oss slik.
So what, he can be just like his dad?
han kunne være lik faren sin?
Oh? maybe he can finish his book.
Kanskje han klarer å fullføre boka si.
But he can never catch me.
Men han får aldri tak i meg.
Bayard says that harry says he can get nina simone,
Bayard sier at harry sier han kan få nina simone.
He can ride with me.
Han kan ri med meg.
He wants to know if he can get in on it.
Han ville vite om han kunne få tak på den.
He can't hit you.
Han klarer ikke treffe deg.

Resultater: 3650, Tid: 0.2424

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "he can"


to allow
to enable
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer