HE HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "he had" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3617, Tid: 0.2597

han hadde han måtte han fikk han eide han spiste han matte han har han må han hatt han ha må han

Eksempler på He Had i en setning

I didn't even know he had an uncle.
Jeg visste ikke at han hadde en onkel.
Joel, he had wife.
Joel, han hadde en kone.
President palmer told me he had to take a deal with nina.
President palmer sa at han måtte inngå en avtale med nina.
But he had not.
Men han hadde ikke.
Where he had to chose between his drugs or his family.
Der han måtte velge mellom narkotikaen eller familien.
He had also seven sons and three daughters.
Og han fikk syv sønner og tre døtre.
He said he had a bomb.
Han sa at han hadde en bombe.
He only said he had to leave.
Han sa at han måtte dra.
If he had to decide, it would be summer all year long.
Hvis han fikk bestemme, ville det være sommer hele året.
Flynn sold everything he had to fuel his addiction.
Flynn solgte alt han eide på grunn av avhengigheten.
Yes, and he had help... from one of our own.
Ja, og han fikk hjelp... fra en av våre egne.
Yeah, he had an accent.
Ja, han hadde aksent.
Do you know what he had for dinner?
Vet du hva han spiste til middag?
He said what he had to say on the witness stand.
Han sa det han måtte si i vitne stolen.
My father invested everything he had in your fight career. we loved.
Faren min investerte alt han eide i boksekarrieren din.
He said he had resources; he had people, money.
Han sa han hadde ressurser;- hadde folk, penger.
This is what he had for breakfast this morning.
Les hva han spiste til frokost.
He had to go back to work.
Han matte tilbake pa jobb.
Mo moskowitz, he had a coronary.
Mo moskowitz, han fikk slag.
How did sang-man yoo know he had to run off to Tokyo?
Hvordan visste sang-man yoo at han måtte rømme til Tokyo?
And abraham gave all that he had unto isaac.
Og abraham gav isak alt det han eide.
Ivan was the one he had to watch out for.
Ivan var den han måtte se opp for.
So that he could croon while he had seneca drawn and quartered.
Så han kunne synge mens han fikk seneca trukket og kvartert.
He had all his meals sent up there too.
Han spiste aile måltidene sine der også.
He had a family.
Han hadde familie.
Could you see his face if everything he had got snatched?
Ser du ansiktet hans for deg hvis alt han eide var forsvunnet?
You heard him say he had a gun, right?
Dere hørte ham si at at han har en pistol, ikke sant?
He had to go straight to the office.
Han matte pa kontoret.
He had a lot of fondue.
Han spiste mye fondue.
He had to take his trophies.
Han må ta trofeene sine.

Resultater: 3617, Tid: 0.2597

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "he had"


would done
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


he had
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer