HE HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av He Had i Norsk bokmål

Resultater: 3606, Tid: 0.8721

He had
han måtte (229) han hadde (2710) han fikk (125) han eide (14) han spiste (8) han matte (8) han har (102) han må (15) han hatt (13) han ha (3) må han (3)

Eksempler på bruk av He Had i en setning og oversettelsene deres

President Palmer told me he had to take a deal with Nina.
President Palmer sa at han måtte inngå en avtale med Nina.
Where he had to chose between his drugs or his family.
Der han måtte velge mellom narkotikaen eller familien.

Han hadde

I did not even know he had an uncle.
Jeg visste ikke at han hadde en onkel.
Joel, he had wife.
Joel, han hadde en kone.

Han fikk

He had also seven sons and three daughters.
Og han fikk syv sønner og tre døtre.
If he had to decide, it would be summer all year long.
Hvis han fikk bestemme, ville det være sommer hele året.

Han eide

Flynn sold everything he had to fuel his addiction.
Flynn solgte alt han eide på grunn av avhengigheten.
My father invested everything he had in your fight career. We loved.
Faren min investerte alt han eide i boksekarrieren din.

Han spiste

Do you know what he had for dinner?
Vet du hva han spiste til middag?
This is what he had for breakfast this morning.
Les hva han spiste til frokost.

Han matte

He had to go back to work.
Han matte tilbake pa jobb.
He had to go straight to the office.
Han matte pa kontoret.
Andre setningseksempler
But he had not.
Men han hadde ikke.
He said he had a bomb.
Han sa at han hadde en bombe.
He only said he had to leave.
Han sa at han måtte dra.
Yes, and he had help... from one of our own.
Ja, og han fikk hjelp... fra en av våre egne.
Yeah, he had an accent.
Ja, han hadde aksent.
He said what he had to say on the witness stand.
Han sa det han måtte si i vitne stolen.
He said he had resources; he had people, money.
Han sa han hadde ressurser;- hadde folk, penger.
Mo Moskowitz, he had a coronary.
Mo Moskowitz, han fikk slag.
How did Sang-man Yoo know he had to run off to Tokyo?
Hvordan visste Sang-man Yoo at han måtte rømme til Tokyo?
And Abraham gave all that he had unto Isaac.
Og Abraham gav Isak alt det han eide.
Ivan was the one he had to watch out for.
Ivan var den han måtte se opp for.
So that he could croon while he had Seneca drawn and quartered.
Så han kunne synge mens han fikk Seneca trukket og kvartert.
He had all his meals sent up there too.
Han spiste aIle måltidene sine der også.
He had a family.
Han hadde familie.
Could you see his face if everything he had got snatched?
Ser du ansiktet hans for deg hvis alt han eide var forsvunnet?
You heard him say he had a gun, right?
Dere hørte ham si at at han har en pistol, ikke sant?
He had a lot of fondue.
Han spiste mye fondue.
He had to take his trophies.
Han må ta trofeene sine.

Resultater: 3606, Tid: 0.8721

Ord for ord oversettelse


he
- han den sant hans ham moses gud det og seg
had
- hadde måtte fikk var nødt spiste
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer