HE HAS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av He has i Norsk bokmål

Resultater: 6802, Tid: 0.0409

han har han må han får han hadde han måtte han fikk han ha

Eksempler på bruk av He has i en setning og oversettelsene deres

And he has my brother.
Og han har broren min.
He has a british accent.
Han har britisk aksent.
And marty will know he has to cooperate for protection.
Og marty vil vite at han må samarbeide for beskyttelse.
I am not the one he has to get along with.
Jeg er ikke den han må gå overens med.
What if one day he has kids?
Hva om han får barn en gang?
And josh, he has your eyes.
Og josh... han har dine øyne.
He has your eyes, carly.
Han har dine øyne, carly.
He believes he has cauliflower ears from it.
Han tror han får blomkålører av det.
He has a fight in a saloon.
Han hadde en slåsskamp i en saloon.
All he has to do is teleport me to lawrence, kansas.
Alt han må gjøre er å teleportere meg til lawrence, kansas.
Eight years, and he has to pick tonight.
Åtte år, og han måtte velge denne kvelden.
He has the mirakuru, diggle!
Han har mirakuru, diggle!
If he has, he would not admit it to a stranger.
Om han hadde, ville han ikke vedgått det til en fremmed.
Yeah, if he has enough time.
Hvis han får tid nok.
But he has to be because our brunt is not.
Men han må være fordi vår brunt er det ikke.
No, he has to leave.
Han måtte gå.
Before he has another fit.
Før han får et nytt anfall.
He says he has to talk to you about the last chapter.
Tom sier han må snakke med deg om siste kapittel.
I do not know, but he has the chip.
Jeg vet ikke, men han har mikrobrikken.
You might recall from his file that he has a sister, violet.
Du husker kanskje at han hadde en søster, violet.
We suspect he has a concussion.
Vi tror han fikk hjernerystelse.
He has my gun!
Han har pistolen min!
He has the help of a strong warrior.
Han får hjelp av en sterk kriger.
Jojo was not shot, he has a heart attack.
Jojo ble ikke skutt, han fikk et hjerteattakk.
Like he has a gun pointed at him?
Som om han hadde en pistol rettet mot seg?
What makes you think he has anything to do with a dead terrorist?
Hvorfor skal han ha noe med en død terrorist å gjøre?
He has to be dead!
Han må være død!
He said he has something to do.
Han sa han måtte gjøre noe.
He has to be from krypton.
Han må være fra krypton.
He has more medals.
Han hadde flere medaljer.

Resultater: 6802, Tid: 0.0409

Ord for ord oversettelse


he
- han den sant hans ham moses gud det og seg
has
- har får hadde ha

S Synonymer for "he has"


he must
he would
he may
let him
He's been
he can
He's already
he should
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer