HE SAID PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "he said" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7145, Tid: 0.2479

han sa han svarte sa moses gud sa at josef svarte moses svarte han sier han sagt ham sa

Eksempler på He Said i en setning

He said john haldeman.
Han sa john haldeman.
Dougie, he said it's gold.
Dougie! han sa at det var gull!
He said: i am better than him.
Han svarte:«Jeg er bedre enn ham!
He said,“This is what we were seeking.”.
Da sa Moses:«Det var dette vi var ute etter.».
He said it wasn't"snow.".
Han sa at det ikke var snø.
He said,‘Alas! had my people only known.
Han svarte:«Hadde bare mitt folk visst.
He said,“Let this be an agreement between you and me.
Da sa Moses:«La det være slik mellom oss!
And he said a name... marie-jeanne.
Og han sa et navn, marie-jeanne.
He said'My covenant shall not reach the evildoers.'.
Gud sa:«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.».
He said: this is that which we have been seeking.
Da sa Moses:«Det var dette vi var ute etter.».
He said ivey wasn't god.
Han sa ivey ikke var gud.
He said,“I know what you do not know.”.
Gud sa:«Jeg vet hva dere ikke vet.».
He said i would pay 100,000 euros?
At jeg skulle betale det for å få ham ut?
He said,‘That is what we were after!'.
Da sa Moses:«Det var dette vi var ute etter.».
He said i was a good man.
At jeg var en bra kar.
He said,'Set me over the land's storehouses; i am a knowing guardian.'.
Josef svarte:«Sett meg over landets lagere.
He said,“My pledge does not include the wrongdoers.”.
Gud sa:«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.».
He said wayne sent him after the sheriff.
Han sa wayne sendte ham etter sheriffen.
He said,“You are of those reprieved.”.
Gud sa:«Du får frist.
He said,“You will farm for seven consecutive years.
Josef svarte:«Dere skal så i syv år som vanlig.
He said everybody would have died without you.
At alle ville blitt drept hadde det ikke vært for deg.
He said they were new.
Han sa at de var nye.
He said: my Lord! expand for me my breast.
Moses svarte:«Herre, gjør mitt bryst åpent for oppgaven,
He said,‘This will be[by consent] between you and me.
Da sa Moses:«La det være slik mellom oss!
He said: even though i bring unto thee something manifest?
Moses svarte:«Enn om jeg brakte deg noe som klargjør?».
He said you threatened him.
Han sa at du truet ham.
He said,“This is a right way with me.”.
Gud sa:«Dette er en grei ordning for meg,
Dad, if what he said is true.
Far, hvis det han sier er sant.
He said: set me over the storehouses of the land.
Josef svarte:«Sett meg over landets lagere.
He said you have turned to the dark side.
At du har gått over til den mørke siden.

Resultater: 7145, Tid: 0.2479

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "he said"


moses said
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer