HE SAYS HE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av he says he i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 201, Tid: 0.262

Engelsk-norsk ordbok
han sier han han sa han han påstår at han

Eksempler på bruk av He Says He i en setning og oversettelsene deres

He says he can.
Han sier han kan det.
He says he trusts you.
Han sier han stoler pa deg.

He says he's the warden of this mess.
Han påstår at han er tilsynsmann her.
Klaus, he says he knows who the killer is.
Klaus, han sier han vet hvem drapsmannen er.
Why?- he says he must leave.
Han sa han måtte kjøre.
He says he saw who shot cyrus.
Han påstår at han så hvem som skjøt cyrus.
Well, he says he's a chef.
Eller han sa han var kokk.
He says he worked for them in the mid 70s.
Han påstår at han arbeidet for dem i midten av 70-årene.
He says he was your first.
Han sier han var din første.
But he says he's a window washer.
Han sa han vasket vinduer.
He says he knows you.
Han sier han kjenner deg.
He says he's too old, much too old to fight anymore.
Han sa han er altfor gammel til å slåss.
He says he killed travis alone.
Han sier han drepte travis alene.
He says he did.
Han sier han gjorde det.
He says he hasn't finished yet.
Han sa han ikke er ferdig ennå.
He says he wasn't!
Han sier han ikke var det!
He says he was gonna put me in the movies.
Han sa han skulle ta meg med i filmer.
He says he can take gustave alive.
Han sier han kan ta gustave i live.
He says he wasn't alone.
Han sier han ikke var alene.
He says he admires you.
Han sier han beundrer dere.
He says he was with you.
Han sier han var sammen med deg.
What if he's not the importer he says he is?
Hva om han ikke er den importøren som han sier han er?
He says he is the mayor.
Han sier han er ordfører.
He says he did something that... that you couldn't do.
Han sier han gjorde noe som... som du ikke klarte å gjøre.
He says he killed lowry and he's prepared for the punishment.
Han sier han drepte lowry og er klar for straffen.
He says he knows you.
Han sier han kjenner deg.
He says he wants to use your spyglass.
Han sier, han ønsker å låne kikkerten.
He says he's gonna kill himself.
Han sier, han vil begå selvmord.
He says he's happy.
Men han sier, at han er lykkelig.
He says he's one of the living dead.
Selv sier han at han er levende død.

Resultater: 201, Tid: 0.262

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer