HEARD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "heard" i Norsk bokmål

Resultater: 19264, Tid: 0.2476


Eksempler på Heard i en setning

I heard richard hendricks was here.
Jeg hørte at richard hendricks var her.
But you heard him, cindy.
Men du horte ham, cindy.
But you heard him, jason.
Men du hørte ham, jason.
But i heard alex scream.
Jeg horte alex skrike.
Have you heard something from William?
Har du hørt noe fra William?
I heard about emily gascoigne.
Jeg hørte om emily gascoigne.
I heard you have got a contract open.
Jeg horte at du har en kontrakt apen.
I heard you say"Dicky, micky...".
Jeg hørte at du sa"Dicky, micky.
I haven't heard from bobby.
Jeg har ikke hørt fra bobby.
What have you heard, and who from?
Hva har du fått høre og fra hvem?
Have we heard from ames or his people?
Hørt fra ames eller folkene hans?
You heard what he said?
Du horte hva han sa?
I heard paulie Gualtieri's out of jail.
Jeg hører paulie gualtieri er ute.
Julius hench heard the tape.
Julius hench hørte opptaket.
We heard manhattan before we ever saw it.
Vi kunne høre manhattan før vi så det.
I heard what happened with zach.
Jeg hørte hva som skjedde med zach.
Heard from Omar?
Hørt fra Omar?
You heard of anything?
Har du hort om noe?
I heard most of it.
Jeg horte det meste.
You haven't heard the last of me, ricky martin.
Dere vil høre fra meg igjen, ricky, martin.
I heard you work for bart jason.
Jeg hører du jobber for bart jason.
She just heard you and cochise talking inside of ours.
Hun kunne høre deg snakke med cochise i skipet vårt.
I have never heard of shawn menck, roscoe pelfrey or carlton phillips.
Jeg har aldri hørt om shawn menck, roscoe pelfrey eller carlton phillips.
You should have heard the'oohs' and'aahs'.
Dere skulle ha hort'ah'ene' og'ah'ene'.
I heard the FBI.
Jeg hører at FBI.
We heard from dalton.
Vi hørte fra dalton.
I heard you were on your way in.
Jeg horte at du var pä vei.
I have heard the word before.
Jeg har hørt ordet før.
You heard about that, eh?
Har du hort det?
And it was in jerusalem that i heard that you were alive.
I jerusalem fikk jeg høre du var i live.

Resultater: 19264, Tid: 0.2476

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Heard" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer