Oversettelse av "heart" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 6646, Tid: 0.0995

hjerte hjertet hjertene

Eksempler på Heart i en setning

I have seen your heart and it is mine.
Jeg har sett ditt hjerte og det er mitt.
And my heart is yours.
Og mitt hjerte er ditt.
Lisa, she broke my heart.
Lisa knuste hjertet mitt.
And they will feed your heart to escorpion.
Og de vil mate hjertene deres til escorpion.
But oogway saw darkness in his heart and refused.
Men oogway så mørket i hjerte hans, og nektet.
Your heart is in the garbage.
Hjertet ditt er i søpla.
I have his heart, and he has mine.
Jeg har hans hjerte, og han har mitt.
Only if my heart could see.
Hvis hjertet mitt kunne se.
Just chop for you... your heart.
Skjære ut hjertene deres.
Everybody knows in their heart what they want.
Alle vet hva de egentlig vil ha i hjertene sine, de bare liker ikke å ta avgjørelsene.
Her heart is already in france.
Hjertet er allerede i frankrike.
And poor maria had a pedoso heart.".
Stakkars maria hadde et pedoso hjerte.".
Man after my own heart.
En mann etter mitt eget hjerte.
He was as keen on stealing their heart as their money.
Han ville ha både hjertene og pengene deres.
My heart is so full.
Hjertet mitt er så fullt.
A man after my own heart.
En mann etter mitt eget hjerte.
I carry your heart with me.
Jeg bærer hjertet ditt med meg.
We give our heart to you.
Vi gir hjertene våre til deg.
I have given you my whole heart.
Jeg har gitt deg hele mitt hjerte.
My heart is not in this, mom.
Hjertet mitt er ikke i dette.
Greed has burned a hole in their heart that will never be filled.
Grådighet har lagd hull i hjertene deres, som aldri kan leges.
Barney gerber, heart.
Barney gerber, hjerte.
Waturi, my heart may be weak, but my mind is strong.
Waturi, hjertet mitt er svakt, men sjelen er sterk.
Anyway, egyptians believed that a persors soul remained in their heart.
Egypterne trodde at sjelen til en person forble i hjertene deres.
Helle anker, heart.
Helle Anker: hjerte.
Work for peace in your heart... and the world.
Arbeid for fred i hjertene deres.
It's not our fault if your heart is unstoppable.
Det er ikke vår skyld at hjertet ditt er ustoppelig.
I must take your heart.
Jeg må ta hjertet ditt.
Let's say it wasn't my heart.
La oss si det ikke var mitt hjerte.
You have doubt in your heart.
Dere har tvil i hjertene deres.

Resultater: 6646, Tid: 0.0995

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "heart"


heartbeat
hub
downtown
facility
breast
sweetheart
center
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer