HER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av her i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 72409, Tid: 0.0907

Eksempler på bruk av Her i en setning og oversettelsene deres

I have been calling her loretta lynn.
Jeg kaller henne loretta lynn.
You're not her, are you?
Du er ikke henne, er du?
Her name is elizabeth woodling.
Hun heter elizabeth woodling.
She bought it when you and her and villy were in barcelona.
Hun kjøpte den da du, hun og villy var i barcelona.

You kissed her, joe.
Du kysset henne, joe.
I love her and was jealous.
Jeg elsker henne og var sjalu.
I don't want her to be an angel, ollie.
Jeg vil ikke at hun skal være en engel, ollie.
I want her to be my first.
Jeg vil at hun skal være min første.
And protect her from sir richard.
Og beskytte henne fra sir richard.
Katie, her name's katie.
Hun heter katie.
Ruby killed her, harrison.
Ruby drepte henne, harrison.
But i love her. and I'm happy.
Men jeg elsker henne og er lykkelig.
Anna. her name's anna.
Anna, hun heter anna.
Her name's michelle and how did you know?
Hun heter michelle og hvordan visste du?
You love her, jason.
Du elsker henne, jason.
Ask her and alex.
Spør henne og alex.
Both you and her.
Både du og hun.
Her name was annie sawquin.
Hun heter annie sawquin.
And you need her, max.
Og du trenger henne, max.
I know you love her, captain.
Jeg vet at du elsker henne, kaptein.
She's my one child and i want her to be happy.
Hun er mitt eneste barn, og jeg vil at hun skal være lykkelig.
Henry, henry, you need her.
Henry, henry, du trenger henne.
Her name is teresa, and she's a mexican-american luchadora.
Hun heter teresa og hun er en meksikansk-amerikansk luchadora.
Her name's miss clara clayton.
Hun heter frøken clayton. clara clayton.
You know you killed her.
Du vet at du drepte henne.
It was chester and claire and he was kissing her.
Det var chester og claire og han kysset henne.
We know that's not her talking.
Vi vet det ikke er hun som snakker.
Her or you.
Hun eller du.
And four months between her and mona.
Og fire måneder mellom henne og mona.
Her and anna.
Hun og anna.

Resultater: 72409, Tid: 0.0907

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer