Oversettelse av "here" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 1595, Tid: 0.1857

her er kommet her for kommer komme kom være her var her værende her

Eksempler på Here i en setning

Freaky girls, here we come.
Kåte damer, her er vi!
Carsten ockels is not here, so we can not run the interview.
Carsten ockels har ikke kommet, så vi kan ikke kjøre innslaget.
Hey, everyone! antonio here, but you can call me Bender!
Hei, her er antonio, men kall meg Bender!
Hey, that wasn't here five years ago.
Det var ikke her for fem år siden.
Here we go again.
Her er vi i gang igjen.
Your machine parts are here from birmingham.
Maskindelene er kommet fra birmingham.
But here you are.
Men her er du, jo.
I was here a couple of hours ago.
Jeg var her for et par timer siden.
He won't be here, you know that.
Han kommer ikke. du vet det.
You are here and we have not yet received the portrait of mr.
Nyttår er kommet, og vi har ennå ikke mottatt mr.
You know what? you can wheel yourself from here.
Du kan komme deg frem selv.
He's here.
Han er kommet.
State troopers here in the morning.
Statspolitiet kommer i morgen.
The man here made everything possible.
Denne mannen her er den som gjør alt mulig.
KELLY: the verrat were here three hours ago.
Verrat var her for tre timer siden.
The police are here.
Politiet er kommet.
Doc... if gant stays here, somebody's gonna die.
Doktor... noen kommer til å dø hvis gant blir.
So who you here with?
Hvem kom du med?
I got here a couple weeks ago.
Jeg kom her for et par uker siden.
Called you here because i need your help with lyon dynasty.
Jeg ba deg komme fordi jeg trenger din hjelp med lyon dynasty.
And none of the girls here like me.
Ingen av jentene her er som meg.
Carrie's not here yet. okay.
Carrie har ikke kommet ennå.
So, look, I'm just here to help, if you need me.
Jeg er her for å hjelpe dere.
And i didn't ask you here to talk about my apartment.
Du kom ikke for å snakke om leiligheten.
Santa's not here for another month.
Julenissen kommer ikke på en måned.
I have asked you here to bear witness.
Jeg har bedt dere være her som vitner.
And here, a weapon against evil.
Og her er våpenet som skal beseire det onde.
The reason i have summoned you here... the situation is quite... delicate.
Grunnen til at jeg ba deg komme... situasjonen er... prekær.
And here you, guyasuta, with delawares, shawnees and senecas.
Og her er du guyasuta, med delawarene, shawneeene og senecaene.
Stay back! I'm here to help. Don't hurt me!
Jeg er her for å hjelpe deg.

Resultater: 1595, Tid: 0.1857

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "here"


is where
am gonna come
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Here" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer