HERE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av here i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 94414, Tid: 0.1023

her for (716) hit for (229) komme (105) her er (489) kommet (213)

Eksempler på bruk av Here i en setning og oversettelsene deres

Hey, everyone! antonio here, but you can call me bender!
Hei, her er antonio, men kall meg bender!
But i am not-i'm not here to kill him.
Men jeg er ikke her for å drepe ham.
People here can not agree on anything.
Folk her er ikke enige om noe.
Here we go again.
Her er vi i gang igjen.

I am here because you say you have information about oliver.
Jeg er kommet fordi de har opplysninger om oliver twist.
Jules, there is someone here to see you.
Jules? noen er her for å se deg.
We have come here to take you with us, honey.
Vi har kommet hit for å ta deg med oss, kjære.
He 's here to see me, vera.
Han er her for å se meg, vera.
We are here for queen margaery and ser loras tyrell.
Vi har kommet for å hente margaery og ser loras tyrell.
But here you are.
Men her er du, jo.
I am not here to kill her or anything.
Jeg er ikke her for å drepe henne eller noe.
He 's here for breakfast.
Han er kommet tii frokost.
Claire, i did not come here to steal your thunder.
Jeg kom ikke hit for å stjele showet.
You asked me here because you need help.
Du ba meg komme fordi du trengte hjelp.
The man here made everything possible.
Denne mannen her er den som gjør alt mulig.
The police are here.
Politiet er kommet.
I need you here now.
Nå må du komme. jeg trenger hjelp.
And here, a weapon against evil.
Og her er våpenet som skal beseire det onde.
Lieutenant han here is gonna be staying with us for a while.
Løytnant hart kommer til å bli værende her hos oss en stund.
I moved out here five years ago.
Jeg flyttet hit for fem år siden.
So, you are not here to kill me?
Så du er ikke her for å drepe meg?
Called you here because i need your help with lyon dynasty.
Jeg ba deg komme fordi jeg trenger din hjelp med lyon dynasty.
But i believe the dome is here to protect us.
Men jeg tror kuppelen er her for å beskytte oss.
We drove all the way here from orange county.
Vi kommer helt fra orange county.
We know why you are here.
Vi vet hvorfor du er kommet.
And here you, guyasuta, with delawares, shawnees and senecas.
Og her er du guyasuta, med delawarene, shawneeene og senecaene.
And hell out of here you two.
Dere to, kom dere ut!
Maybe god did not send you here to kill me.
Kanskje gud ikke sendte deg hit for å drepe meg.
Lydia, we are here for you.
Vi kom for å finne deg, lydia.
I will be here with you.
Jeg er her for deg.

Resultater: 94414, Tid: 0.1023

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer