Oversettelse av "him" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 125539, Tid: 0.0941

ham han han*

Eksempler på Him i en setning

Did you give him my name?
Ga du ham navnet mitt?
He ain't killing him.
Han dreper ham ikke.
You heard him, joe.
Du hørte han, joe.
You bury him, Sledge!
Begrav han du, Sledge!
I found him in my garage.
Jeg fant ham i garasjen min.
I did not kill him.
Jeg drepte han ikke.
I killed him, dean.
Jeg drepte ham, dean.
Let him be, derek.
La ham være, derek.
Either him or kareem.
Enten han eller kareem.
It was him or you.
Det var han eller deg.
They killed him, Scotty!
De drepte ham, scotty.
You need him, arthur.
Du trenger ham, arthur.
I didn't kill him.
Jeg drepte han ikke.
Well, him and lori... they were together.
Vel, han og lori... de var sammen.
Marek gebczynski sent him.
Marek gebczynski sendte ham.
Lina, you hate him.
Lina, du hater ham.
I killed him.
Jeg drepte han.
I could find pelias and kill him.
Jeg kunne finne pelias, og drepe ham.
He's killing him.
Han dreper han.
I can't treat him here.
Jeg kan ikke behandle ham her.
Matt weaver and his father before him.
Matt weaver, og faren hans før han.
You couldn't stop him.
Du kunne ikke stoppe han.
I ain't him.
Jeg er ikke ham.
But mike did not kill him.
Men mike drepte ham ikke.
I'm not him.
Jeg er ikke han.
Pay you, and kill him.
Betale deg, og drepe han.
I cannot hate him.
Jeg kan ikke hate ham.
He sends frank pictures of him having sex.
Han sender frank bilder av at han har sex.
Yusuf... you found him.
Yusuf? du fant ham.
I can help him.
Jeg kan hjelpe han.

Resultater: 125539, Tid: 0.0941

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer