HIMSELF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av himself i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4607, Tid: 0.072

Eksempler på bruk av Himself i en setning og oversettelsene deres

He would piss himself if he knew i was coaching girls!
Han ville pisse på seg hvis han visste at jeg trente jenter.
And he calls himself my brother.
Og han kaller seg broren min.
He called himself kaba.
Han kalte seg kaba.
He drowned himself in alcohol in under a minute.
Han druknet seg i alkohol på under et minutt.

He called himself ivar?
Kaller han seg ivar?
If he 's not doing it himself, he 's not happy.
Hvis han ikke gjør det seg, er han ikke fornøyd.
Artie called himself bob spenser.
Artie kalte seg bob spenser.
He called himself mark warren.
Han kalte seg mark warren.
A man who calls himself" morpheus.".
En mann som kaller seg" morpheus".
He maybe called himself clarence?
Han kalte seg kanskje for clarence?
Old adolf killed himself with one in the bunker.
Gamle adolf drepte seg med en i bunkeren.
A man has shot himself in the head.
En mann har skutt seg i hodet.
This witness has had no buffer between himself and michael corleone.
Dette vitnet hadde ingen buffere mellom seg og michael corleone.
An old man that can not defend himself.
En gammel mann som ikke kan forsvare seg.
What do you know about a man who calls himself marcel sardino?
Hva vet du om en mann som kaller seg marcel sardino?
It 's every man for himself.
Na er det hver mann for seg.
A spy who calls himself javert!
En spion som kaller seg javert!
Oh, i am sure even the prince himself could not have been more.
Jeg er sikker på at selve prinsen kunne ikke vært mer.
Our king himself receives only 21.
Vår egen konge mottar bare 21.
Katz, as if will graham himself were here in the room.
Som om will graham selv var her i rommet.
Jesus himself thought no man was unimportant, and no woman.
Jesus trodde selv at ingen mann var uviktig og ingen kvinne.
When he would had a few himself, it was through the keyhole.
Når han var i storform kom det gjennom nøkkelhullet.
Rink himself will be here at the microphone.
Rink selv være her ved mikrofonen.
An island to himself is the white whale.
Hvalen er en egen øy.
Those days, your father was working for himself.
Han var selvstendig næringsdrivende den gangen.
It 's the guy himself saying," i brought the drugs.
Det er fyren sjøl som sier:" jeg tok med stoffet.
And himself, your husband?
Og han sjøl, mannen din?
Here he comes, the big" d" himself, dave garver.
Her er selveste" d" med stor bokstav, dave garver.
He killed himself by taking a bite of a poison apple.
Han tok livet sitt ved å ta en bit av et forgiftet eple.
Kill himself or something.
Begå selvmord eller noe.

Resultater: 4607, Tid: 0.072

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer