HIS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "his" i Norsk bokmål

Resultater: 4332, Tid: 0.1956

han ham

Eksempler på His i en setning

He says his name is wally brando.
Han sier at han heter wally brando.
She's at his place. He's in the shower.
Hun er hos ham, han står i dusjen.
He said his name was eric draven.
Han sa at han het eric draven.
We have his photograph in some of our files.
Vi har bilde av ham i arkivet vårt.
His name's lester lucket.
Han heter lester lucket.
I looked into his eyes and he said,
Jeg så ham i øynene, og han sa:.
His name is paul minningham.
Han heter paul minningham.
His name is jack bauer.
Han heter jack bauer.
I need to look in his eyes.
Jeg må se ham i øynene.
I had a boy, and his name was ethan.
Jeg hadde en gutt, og han het ethan.
Well, the old dude saved his ass in khe sanh.
Vel, fyren reddet ham i khe sanh.
His name is lawrence cranford.
Han heter lawrence cranford.
The fish could have ate his face off, eli.
Fiskene kunne ha spist av ham ansiktet, eli.
His name is delvin, delvin P.
Han heter delvin. delvin P.
Chris, hey, buddy, you don't wanna hurt his feelings.
Hei, chris. kompis. du må ikke såre ham.
His name is ermel janic.
Han heter ermel janic.
Luis carlos galán had made a decision that cost his life.
Luis carlos galán hadde tatt en beslutning som kostet ham livet.
I have called his phone 20 times.
Jeg har ringt ham 20 ganger.
His name's gary silverberg.
Han heter gary silverberg.
Bob tanner did and i had his head blown off like that.
Bob tanner gjorde det, og jeg fikk skutt av ham hodet.
His name is tony nathan.
Han heter tony nathan.
His name is dexter morgan.
Han heter dexter morgan.
I took his hair, something of his.
Jeg håret hans, noe fra ham.
I'm glad you didn't hurt his feelings.
Jeg er glad du ikke såret ham.
I didn't say his name was jack.
Jeg sa ikke at han het jack.
Do not take his picture, kim.
Ikke ta bilde av ham, kim.
His name's lawrence pendry.
Han heter lawrence pendry.
I couldn't save his.
Jeg kunne ikke redde ham.
His name was walter wryson.
Han het walter wryson.
We should go down on our knees and beg his forgiveness.
Vi burde gå ned på kne og be ham om tilgivelse.

Resultater: 4332, Tid: 0.1956

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


his
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer