HIS CHILD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av his child i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 88, Tid: 0.1198

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av His Child i en setning og oversettelsene deres

She bears his child.
Hun bærer barnet hans.
I took his child.
Jeg tok barnet hans.
A father shouldn't have to see his child die.
En far bør ikke måtte se sin sønn dø.
In catherine's mind, his grief would be short, his child miraculously returned.
Sorgen skulle være kortvarig, barnet hans skulle komme tilbake.
The mother of his child.
Moren til hans barn.
I bear his child.
Jeg bærer barnet hans.
I'm carrying his child.
Jeg bærer hans barn.
I carry his child, a christian child.
Jeg bćrer barnet hans, et kristent barn.
His wife is in corioles and his child like him by chance.
Hans kone er i corioles og hans barn som ham ved en tilfeldighet.
She was actually carrying his child at the time.
På den tiden bar hun barnet hans.
To have his child to love at least.
Å få hans barn, som jeg kunne elske.
I did not know she was carrying his child, though.
Jeg visste ikke at hun bærer barnet hans.
It's his child, yes.
Det er hans barn, ja.
You were his child, his son, his blood.
Du var hans barn, hans sønn.
Maybe it's because she's embarrassed to carry his child.
Kanskje hun er flau over å bære barnet hans.
Because if i do not marry him, yet have his child,
Hvis jeg ikke ekter ham og føder hans barn, blir jeg vanæret.
But you were his child.
Men du var barnet hans.
She is both his wife and his child.
Hun er både blitt hans hustru og hans barn.
In love with dale, carrying his child.
Forelsket i dale, bar barnet hans.
His child.
I'm expected to take care of his child, too.
Jeg skal ta meg av barnet hans også.
Only a parent could know the... bond between a father and his child.
Bare foreldre kan forstå båndet mellom en far og barnet hans.
Yes- i am his child.
Ja- jeg er hans barn.
My driver's wife and his child.
Fem? kona til sjåføren min og barnet hans.
He harvested her eggs, and she's pregnant with his child.
Hun er gravid med hans barn.
But my father acknowledged me as his child.
Men min far erkjente at jeg var barnet hans.
I have sent someone to inform francis that his child lives.
Jeg har sendt noen for å fortelle francis at hans barn lever.
You're carrying his child.
Du bærer hans barn.
His child deserves better than you.
Hans barn fortjener noe bedre enn deg.
Revenge mattered more to him than me... or his child.
Hevn var viktigere for ham enn jeg og barna hans.

Resultater: 88, Tid: 0.1198

"His child" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer