HIS FLESH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av his flesh i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 70, Tid: 0.0684

Eksempler på bruk av His Flesh i en setning og oversettelsene deres

Rotting his flesh... making a demon of him.
Rotting hans kjøtt... noe som gjør en demon av ham.
Rotted his flesh and made him a monster.
Råtnet hans kjøtt og gjorde ham til et monster.
His flesh shall be fresher than a child's.
Hans kropp blir da frodigere enn i ungdommen, han blir atter som i sin ungdoms dager.
I have tasted his flesh.
Jeg har smakt hans kjøtt.

Feed the creatures of your kingdom on his flesh.
La sjøens skapninger mettes av hans kropp.
Strangle him and eat his flesh? Yes!
Kvele ham og spise kjøttet hans?
His flesh is weak now.
Hans kjøtt er svak nå.
Mend his flesh.
Helbred kroppen hans.
Gabriel transformed his flesh into hellfire to smite our enemies!
Gabriel forvandlet kjøttet sitt– –til helvetesild for å straffe fiendene våre!

He dismembered his hand and then rejoined his flesh and bone!
Han lemlestet hånden sin, og så helbredet han kjøtt og bein!
Drink the blood of christ and eat his flesh.
Drikk kristi blod og spis hans legeme.
Drink of his blood, eat of his flesh.
Drikk hans blod, et hans kjøtt.
But if he doesn't wash them, or bathe his flesh, then he shall bear his iniquity.'".
Dersom han ikke tvetter sine klær og ikke bader sitt legeme, da skal han komme til å lide for sin misgjerning.
He who burns them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.
Og den som brenner det op, skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann; derefter kan han gå inn i leiren.
But put forth your hand now, and touch his bone and his flesh, and he will renounce you to your face.".
Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt.
He who burns her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the evening.
Den mann som brenner kvigen, skal og tvette sine klær i vann og bade sitt legeme i vann; men han skal være uren til om aftenen.
By the way which he dedicated for us, a new and living way, through the veil, that is to say, his flesh;
Som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,
But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.
Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt.
But put forth your hand now, and touch his bone and his flesh, and he will renounce you to your face.".
Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt.
And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.
Og den som brenner det op, skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann; derefter kan han gå inn i leiren.
And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,
Men oksens hud og alt dens kjøtt med hode og med føtter og innvoller og skarn,
He seeing this before spake of the resurrection of christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
Så var det om Messias' opstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse.
And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,
Men oksens hud og alt dens kjøtt med hode og med føtter og innvoller og skarn,
But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.
Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt.
And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even.
Den mann som brenner kvigen, skal og tvette sine klær i vann og bade sitt legeme i vann; men han skal være uren til om aftenen.
His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth:.
Hans kropp blir da frodigere enn i ungdommen, han blir atter som i sin ungdoms dager.
By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh;
Som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,
His flesh is so consumed away, that it can't be seen.
Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mere, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare;
He who burns her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the evening.
Den mann som brenner kvigen, skal og tvette sine klær i vann og bade sitt legeme i vann; men han skal være uren til om aftenen.
Our enemies burned his flesh, but soon he will select another vessel and rise again.
Våre fiender brente kjøttet hans, men snart vil han velge seg et nytt fartøy og reise seg igjen.

Resultater: 70, Tid: 0.0684

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer