HIS UNCLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av his uncle i Norsk bokmål

Resultater: 63, Tid: 0.114

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av His Uncle i en setning og oversettelsene deres

Haqqani's his uncle, carrie.
Haqqani er onkelen hans.
Nothing like a boy sitting on the couch watching porn with his uncle's friend.
Intet er som å se på porno sammen med onkelens venner.
The General's his uncle, that's how.
Generalen er onkelen hans.
His uncle.
You remind him of his uncle in tokyo.
Du likner onkelen hans i tokyo.
You know, those photos from his uncle's house.
Du vet på bildene fra onkelens hus.
It is part of the treasure that his uncle looted from the state.
Den er fra skatten som onkelen hans stjal fra staten.
Jax killed his uncle and eight of his guys.
Jax drepte hans onkel og åtte av hans menn.
I'm his uncle.
Jeg er onkelen hans.
I liked his uncle jackie better.
Jeg likte hans onkel jackie bedre.
Then his uncle threw one of the beans out of the window.
Og så kastet onkelen hans en av bønnerne ut av vinduet.
You're his uncle?
Du er hans onkel?
You are his uncle.
Du er onkelen hans.
His uncle has been member of the NS for many years.
Hans onkel har vært medlem av NS i mange år.
His uncle.
I'm... his uncle.
Jeg er... hans onkel.
His uncle enoch got him out of it.
Hans onkel enoch fikk ham ut av klemma.
That's his uncle, okay?
Det er onkelen hans, okay?
He's kidding. I'm his uncle.
Han fleiper. jeg er onkelen hans.
You mean to his uncle.
Du mener, til onkelen hans.
Look, there's simba... and that must be his uncle scar.
Se, der er simba, og det må være onkelen hans scar.
You mean stepan gave me jewellery his uncle stole?
Mener du at stepan ga meg smykker som onkelen hans stjal?
Ain't his brother, it's his uncle.
Det er onkelen hans.
And you, call his uncle back.
Og du får ringe onkelen hans.
Phil's not his uncle.
Phil er ikke onkelen hans.
I knew his uncle, buchanan.
Jeg kjente onkelen hans.
No, his uncle.
Nei. onkelen hans.
His uncle has a training camp near there.
Onkelen hans har en treningsleir i gosa.
His uncle jim vance killed my pap.
Onkelen hans, jim vance drepte pappaen min.
He inherited the shop from his uncle, old bryn flowers.
Han arvet stedet etter sin onkel, old bryn flowers.

Resultater: 63, Tid: 0.114

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer