HOPE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "hope" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10731, Tid: 0.2631

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Hope" i en setning og oversettelsene deres

I hope you're hungry.
Jeg håper du er sulten.
I hope you remember, sir.
Jeg håper du husker meg, sir.
There's hope in reincarnation, i think.
Det er håp i reinkarnasjon, tror jeg.
You had hope, and it made you weak.
Du hadde håp, og det gjorde deg svak.
I hope you find your wife and son.
Jeg håper du finner din kone og sønn.
I hope the emperor is more interested in fire power than protocol.
Jeg haper at keiseren er mer interessert i skytevapen enn protokoll.
I hope you're hungry.
Jeg håper at du er sulten.
I hope you will forgive me, but it's most important.
Jeg haper du tilgir meg, men det er av stor viktighet.
And hope they don't have blasters.
Og håp at de ikke har laservåpen.
We can only hope wherever he is, he's seeing this.
Vi kan bare håpe at uansett hvor han er, så ser han dette.
Man, i hope you know what you're doing.
Jeg haper du vet hva du gjør.
I hope you were the groom.
Jeg håpet at du var brudgommen.
I hope you're bilingual.
Jeg håper at du er tospråklig.
And hope they swallow it.
Og håp at de svelger det.
If i were you, i would hope that we don't meet again.
Var jeg deg, ville jeg håpe at vi ikke møtes igjen.
She is your hope... your everything.
Hun er ditt håp ditt alt.
Stiles, don't give up hope.
Ikke gi opp håpet, stiles.
My hope was that my letter would prove that to you.
Jeg håpte at brevet mitt ville bevise det for deg.
I can only hope you know what you're doing.
Jeg kan bare håpe at du vet hva du gjør.
I hope they fit.
Jeg haper de passer.
I hope you win.
Jeg håper du vinner.
We better hope that captain harding doesn't find out.
Vi får håpe kaptein harding ikke finner det ut.
Sara, i hope you're not a vegetarian.
Sara, jeg håper du ikke er vegetarianer.
But i have hope.
Men jeg har håp.
What did you hope to achieve by attacking me?
Hva håpte du å oppnå ved å angripe meg?
Well, i hope you're not... disappointed.
Vel, jeg haper du ikke er... skuffet.
I have held that hope in my hands.
Jeg har holdt håpet i hendene mine.
I hope you're here.
Jeg håper du er her.
She killed our hope, scott.
Hun drepte håpet vårt, scott.
Let us hope that whatever it is, it is not you, corporal.
La oss håpe at det ikke er dem, korporal.

Resultater: 10731, Tid: 0.2631

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "hope"


trust
confidence
expectations
look
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Hope" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer