HOPE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Hope i Norsk bokmål

Resultater: 10567, Tid: 0.0357

Eksempler på bruk av Hope i en setning og oversettelsene deres

I hope you are hungry.
Jeg håper du er sulten.
I hope you remember, sir.
Jeg håper du husker meg, sir.
There is hope in reincarnation, i think.
Det er håp i reinkarnasjon, tror jeg.
You had hope, and it made you weak.
Du hadde håp, og det gjorde deg svak.
I hope you find your wife and son.
Jeg håper du finner din kone og sønn.
I will not let hope lose 20 years of her life.
Jeg lar ikke hope miste 20 år av livet sitt.
I hope you are hungry.
Jeg håper at du er sulten.
I hope the emperor is more interested in fire power than protocol.
Jeg haper at keiseren er mer interessert i skytevapen enn protokoll.
And hope they do not have blasters.
Og håp at de ikke har laservåpen.
I suggested to him that hope was innocent.
Jeg sa at hope er uskyldig.
I hope you will forgive me, but it 's most important.
Jeg haper du tilgir meg, men det er av stor viktighet.
We can only hope wherever he is, he 's seeing this.
Vi kan bare håpe at uansett hvor han er, så ser han dette.
I hope you are bilingual.
Jeg håper at du er tospråklig.
Hayley has hope and freya.
Hayley har hope og freya.
And hope they swallow it.
Og håp at de svelger det.
If i were you, i would hope that we do not meet again.
Var jeg deg, ville jeg håpe at vi ikke møtes igjen.
She 's aware that you and hope are under my protection.
Hun vet at du og hope er under min beskyttelse.
She is your hope... your everything.
Hun er ditt håp ditt alt.
I hope you were the groom.
Jeg håpet at du var brudgommen.
I hope you win.
Jeg håper du vinner.
Man, i hope you know what you are doing.
Jeg haper du vet hva du gjør.
Sara, i hope you are not a vegetarian.
Sara, jeg håper du ikke er vegetarianer.
They say billy hope is over.
De sier at billy hope er ferdig.
Stiles, do not give up hope.
Ikke gi opp håpet, stiles.
But i have hope.
Men jeg har håp.
I hope they fit.
Jeg haper de passer.
My hope was that my letter would prove that to you.
Jeg håpte at brevet mitt ville bevise det for deg.
I can only hope you know what you are doing.
Jeg kan bare håpe at du vet hva du gjør.
We better hope that captain harding does not find out.
Vi får håpe kaptein harding ikke finner det ut.
Hope wants to fight back and i want to help her.
Hope vil slå tilbake, og jeg vil hjelpe henne.

Resultater: 10567, Tid: 0.0357

S Synonymer for "hope"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer