Oversettelse av "hope" i Norsk

Resultater: 9694, Tid: 0.1209

håper håp haper håpe håpet håpte

Eksempler på Hope i en setning

I hope it's ser meryn trant.
Jeg håper det er ser meryn trant.
There's hope for us all.
Det er håp for oss alle.
I hope you can use them.
Jeg håper du kan bruke dem.
I hope you can forgive me.
Jeg håper du kan tilgi meg.
I hope the emperor is more interested in fire power than protocol.
Jeg haper at keiseren er mer interessert i skytevapen enn protokoll.
I have hope for them.
Jeg har håp for dem.
I hope i can send him back to you all right.
Jeg haper at jeg kan sende ham tilbake til deg.
Let's hope he's not a cop, too.
La oss håpe at han ikke også er politimann.
Jack, i hope you can forgive me.
Jack, jeg håper du kan tilgi meg.
Present larry can't live on hope.
Nåværende larry kan ikke leve på håp.
Joshua, we must have hope.
Josva, vi må ha håp.
We can hope... and pray.
Vi kan håpe og be.
Hope is dead!
Håpet er dødt!
Well, i hope you're not... disappointed.
Vel, jeg haper du ikke er... skuffet.
I hope you can forgive us.
Jeg håper du kan tilgi oss.
My hope was that my letter would prove that to you.
Jeg håpte at brevet mitt ville bevise det for deg.
Let's hope it ain't contagious.
La oss håpe det ikke er smittsomt.
I hope you can hear me.
Jeg håper du kan høre meg.
Let's hope the bride doesn't get cold feet.
La oss håpet bruden ikke får kalde føtter.
I hope you're not going to be angry with me.
Jeg haper du ikke blir sint.
You give me hope and consolation.
Gir du meg håp og trøst.
I hope you can tell me.
Jeg håpte at du kunne si noe.
Let us hope for your sake that sergeant kruger survives.
La oss håpe for din skyld, at sersjant kruger overlever.
That gives me hope.
Det gir meg håp.
Well, i just hope it doesn't come back.
Jeg bare haper at det ikke kommer tilbake.
She killed our hope, scott.
Hun drepte håpet vårt, scott.
I hope you have enough of them.
Jeg håper du har nok av dem.
I hope sushi was all you had in mind.
Jeg håpte sushi var alt du hadde i tankene.
That boy is our last hope.
Gutten er vårt siste håp.
We had hope to avoid.
Vi hadde håpet.

Resultater: 9694, Tid: 0.1209

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Hope" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer