HOW LONG PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av How long i Norsk bokmål

Resultater: 5147, Tid: 0.0487

Eksempler på bruk av How long i en setning og oversettelsene deres

And how long have you been here?
Og hvor lenge har du vært her?
I do not know how long this will take.
Jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
I do not know how long i was here.
Jeg vet ikke hvor lenge jeg var her.
Benji, how long would it take you to reprogram the case?
Benji, ville hvor lang tid det tar deg å omprogrammere kofferten?
How long have you been in paris?
Hvor lenge har du vært i paris?
Ellie, how long has it been since i said i love you?
Eiiie, hvor ienge siden er det at jeg sa jeg eisket deg?
Leonard, how long have you been with bronco billy?
Leonard, hvor lenge har du jobbet med bronco billy?
How long you need?
Hvor mye tid trenger du?
How long have you sat here?
Hvor ienge har du sittet her?
I do not know how long this is taking.
Jeg vet ikke hvor lang tid dette tar.
And how long has it taken you?
Og hvor lang tid har det tatt deg?
How long do we have?
Hvor langt tid har vi?
Dr. morton, how long have you worked here?
Hvor ienge har du jobbet her?
I know how long we have been married and what our song is.
Jeg vet hvor lenge vi har vært gift og hva vår sang er.
How long do you need?
Hvor mye tid trenger dere?
How long should i wait before...?
Hvor lenge kan jeg vente?
It 's not easy. how long did it take you to master?
Hvor langt tid tok det å beherske?
Mouna how long does it stay?
Hvor ienge biir mouna?
Hey, konefke. how long have you been here?
Hei, konefke, hvor lenge har du vært her?
Have you forgotten how long it took him to die?
Har du glemt hvor lang tid det tok ham å dø?
How long do you need?
Hvor mye tid trenger du?
Uncle anoush, how long were you in jail?
Onkel anouche.- hvor lenge var du i fengsel?
I do not know how long it will take.
Mor, jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
God, how long has this been going on?
Hvor lenge har dere stått i?
How long we got till they get here, nathan?
Hvor langt tid tar det før de er her?
How long have i got?
Hvor mye tid har jeg?
But roughly how long do we plan to give him on that?
Men omtrent hvor ienge tror vi det biir?
How long 's it been?
Hvor langt tid er det?
How long do you dare wait?
Hvor ienge tør du å vente?
How long ago was it?
Hvor lenge siden er det?

Resultater: 5147, Tid: 0.0487

Ord for ord oversettelse


how
- hvordan hvor sånn slik åssen
long
- lenge lang long tid ienge

S Synonymer for "how long"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer