HOW MUCH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av How Much i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4381, Tid: 0.124

How much
hvor mye (3952) hvor lang (67) hvor stor (35) hvor meget (23) hvor mange (11) hvor høyt (110) hvor godt (40) hvor glad (9) hvor stort (14) hvor langt (8) hvor store (8) hvor god (3)

Eksempler på bruk av How Much i en setning og oversettelsene deres

Markelius does not know how much Gunvald knows.
Markelius vet ikke hvor mye Gunvald vet.
Herman, how much is nine Brazilian real?
Herman, hvor mye er ni brasilianske real?

Hvor lang

How much time do you think we have left?
Hvor lang tid tror du vi har?
Okay, how much time do we have?
Hvor lang tid har vi?
If so, how much is it?
Og hvor stor er den?
You see how much that man was worth?
Så du ikke hvor stor en mann han var?

Hvor meget

I don t know how much the abbess told you.
Maria, jegvet ikke, hvor meget abbedissen har fortalt.
No, I mean how much will you make on the deal?
Nei, jeg mener hvor meget vil De gjøre på handelen?

Hvor høyt

Angela, if I could only tell you how much I love you.
Bare jeg kunne si hvor høyt jeg elsker deg, Angela.
I can not tell you how much I came to love her.
Jeg kan ikke få sagt hvor høyt jeg elsket henne.
You know how much I like Venables.
Du vet hvor godt jeg liker Venables.
I know how much you like The Jeffersons.
Jeg vet hvor godt du liker The Jeffersons.
Andre setningseksempler
We do not know how much the Americans know.
Vi vet ikke hvor mye amerikanerne vet.
Today I found myself remembering how much my daughter loved him.
I dag minnes jeg hvor høyt min datter elsket ham.
Ray. Do you know how much the square root of 2,130 is?
Ray, vet du hvor mye kvadratroten av 2,130 er?
I do not know how much you know about Afghanistan.
Jeg vet ikke hvor mye du vet om Afghanistan.
Let us see how much your boyfriend loves you.
La oss se hvor høyt typen din elsker deg.
How much time do you have?
Hvor lang tid har du?
How much what?
Hvor stor hva?
How much time you got left?
Hvor lang tid har du?
My chillun knew how much I loved them.
Barna mine visste hvor høyt jeg elsket dem.
I do not even know how much I am paying you now.
Jeg vet ikke hvor mye jeg betaler deg nå.
Worf, how much time do we have?
Worf, hvor lang tid har vi igjen?
I just want to say how much I admire what you have done.
Jeg vil bare si hvor mye Jeg beundrer hva du har gjort.
Oh, Klucky, surely he must know how much I still love him?
Klucky, han vet vel hvor høyt jeg fremdeles elsker ham?
I will tell you how much I am worth.
Jeg skal si hvor stor formue jeg har.
He was just saying how much he loves the tables.
Han sa bare hvor godt han liker bordene.
How much money you got?
Hvor mange penger har du?
Let us see how much your father truly loves you.
La oss se hvor høyt din far elsker deg.
You tell me how much you are worth.
Så kan du si hvor stor formue du har.

Resultater: 4381, Tid: 0.124

Se også


how much more
hvor mye mer
so how much
how much better
hvor mye bedre
determine how much
bestemme hvor mye
how much less
hvor meget mindre
how much food
how much gold
how much work
look how much
how much power
hvor mye strøm
how much fuel
how much pain
how much medicine
how much cash
no matter how much
how much is it
hvor mye er det
how much have you
hvor mye har du

Ord for ord oversettelse


how
- hvordan hvor sånn slik åssen
much
- mye stort høyt meget

S Synonymer for "how much"


how many
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer