HOW MUCH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "how much" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4325, Tid: 0.1758

hvor mye hvor høyt hvor lang hvor stor hvor godt hvor meget hvor mange hvor glad hvor stort hvor langt hvor store Hvor mye hvor god

Eksempler på How Much i en setning

Markelius doesn't know how much gunvald knows.
Markelius vet ikke hvor mye gunvald vet.
Herman, how much is nine brazilian real?
Herman, hvor mye er ni brasilianske real?
Angela, if i could only tell you how much i love you.
Bare jeg kunne si hvor høyt jeg elsker deg, angela.
How much time do you think we have left?
Hvor lang tid tror du vi har?
I can't tell you how much i came to love her.
Jeg kan ikke få sagt hvor høyt jeg elsket henne.
We don't know how much the americans know.
Vi vet ikke hvor mye amerikanerne vet.
Today i found myself remembering how much my daughter loved him.
I dag minnes jeg hvor høyt min datter elsket ham.
Ray. do you know how much the square root of 2,130 is?
Ray, vet du hvor mye kvadratroten av 2,130 er?
Okay, how much time do we have?
Hvor lang tid har vi?
If so, how much is it?
Og hvor stor er den?
You know how much i like venables.
Du vet hvor godt jeg liker venables.
I don't know how much you know about afghanistan.
Jeg vet ikke hvor mye du vet om afghanistan.
Let's see how much your boyfriend loves you.
La oss se hvor høyt typen din elsker deg.
How much time do you have?
Hvor lang tid har du?
You see how much that man was worth?
Så du ikke hvor stor en mann han var?
How much what?
Hvor stor hva?
How much time you got left?
Hvor lang tid har du?
My chillun knew how much i loved them.
Barna mine visste hvor høyt jeg elsket dem.
I know how much you like the jeffersons.
Jeg vet hvor godt du liker the jeffersons.
I don't know how much the abbess told you.
Maria, jegvet ikke, hvor meget abbedissen har fortalt.
I don't even know how much I'm paying you now.
Jeg vet ikke hvor mye jeg betaler deg nå.
Worf, how much time do we have?
Worf, hvor lang tid har vi igjen?
I just want to say how much i admire what you have done.
Jeg vil bare si hvor mye jeg beundrer hva du har gjort.
Oh, klucky, surely he must know how much i still love him.
Klucky, han vet vel hvor høyt jeg fremdeles elsker ham?
I will tell you how much I'm worth.
Jeg skal si hvor stor formue jeg har.
He was just saying how much he loves the tables.
Han sa bare hvor godt han liker bordene.
How much money you got?
Hvor mange penger har du?
No, i mean how much will you make on the deal?
Nei, jeg mener hvor meget vil de gjøre på handelen?
Let's see how much your father truly loves you.
La oss se hvor høyt din far elsker deg.
You tell me how much you're worth.
Så kan du si hvor stor formue du har.

Resultater: 4325, Tid: 0.1758

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "how much"


of how long
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer