HUMAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "human" i Norsk bokmål

Resultater: 4461, Tid: 0.1899


Eksempler på Human i en setning

Atryn contains antithrombin alfa which is similar to the naturally occurring human antithrombin.
Atryn inneholder antitrombin alfa som ligner naturlig forekommende humant antitrombin.
You were once human, just like me.
Du var en gang menneskelig, som meg.
Betaferon contains mannitol and human albumin.
Betaferon inneholder mannitol og humant albumin.
That's blood, human and monster, in the street.
Det er blod, mennesker og monstre i gatene.
I think it's human, barb.
Det er menneskelig, barb.
Each ml contains 100 international units of human insulin.
Hver ml inneholder 100 internasjonale enheter humant insulin.
The potential risk for human is unknown.
Mulig risiko for mennesker er ukjent.
I haven't been human for 200 years.
Jeg har ikke vært menneskelig på 200 år.
Throughout human history, we have been dependent on machines to survive.
Gjennom menneskehetens historie har vi vært avhengige av maskiner for å overleve.
Gardasil will not protect against every type of human papillomavirus.
Gardasil beskytter ikke mot alle typer humant papillomavirus.
Like this one, it's my favourite moment in human history.
Som dette, er det min favoritt øyeblikk i menneskehetens historie.
Actraphane 30 100 international units/ml suspension for injection in vial human insulin.
Actraphane 30 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass insulin human.
Gardasil will not protect against other diseases that are not caused by human papillomavirus.
Gardasil beskytter ikke mot andre sykdommer som ikke forårsakes av humant papillomavirus.
We will be human again by midnight.
Vi er mennesker igjen ved midnatt.
They forget I'm human, with dreams and wishes of my own.
De glemmer jeg er menneskelig, med drømmer og ønsker min egen.
No human data on the effect of lopinavir/ritonavir on fertility are available.
Ingen humane data på effekt av lopinavir/ritonavir på fertilitet er tilgjengelig.
We are not human in their eyes.
Vi er ikke mennesker i deres øyne.
My brother is less human.
Broren min er mindre menneskelig.
GS-331007 was minimal in human plasma.
GS-331007 var minimal i humant plasma.
This is my new favourite moment in human history.
Dette er min nye favoritt øyeblikk i menneskehetens historie.
Actraphane 30 flexpen 100 international units/ml suspension for injection in pre-filled pen human insulin.
Actraphane 30 flexpen 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn insulin human.
They're not human.
De er ikke mennesker.
We must find it in its human form.
Vi må finne den i menneskelig form.
These medicines contain human antibodies, which are also present in your blood.
Disse legemidlene inneholder humane antistoffer, som også finnes i blodet.
They are the only human invention that can both destroy us and save us.
Den eneste menneskelige oppfinnelse som både kan tilintetgjøre oss og redde oss.
Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.
Skal ikke brukes til dyr som produserer egg til humant konsum.
This isn't part of any human future.
Dette er ikke en del av menneskehetens framtid.
Actrapid flexpen 100 international units/ml solution for injection in pre-filled pen human insulin.
Actrapid flexpen 100 internasjonale enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin human.
You heard about the 27 human victims, not about the animals.
Du hørte om de 27 menneskelige ofrene, ikke om dyrene.
They're only human.
De er bare mennesker.

Resultater: 4461, Tid: 0.1899

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Human" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer