HUSBAND PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Husband i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7784, Tid: 0.0635

Eksempler på bruk av Husband i en setning og oversettelsene deres

This is my husband, thomas.
Dette er min mann, thomas.
Your husband, hugo, and your maid, moira.
Din mann, hugo, og hushjelpen moira.
My husband and I.
Min ektemann og jeg.
You are my husband, tom.
Du er min ektemann, tom.

Manns

( man , husband , mann )
The heart of her husband trusts in her.
Hennes manns hjerte liter på henne, og på vinning skorter det ikke.
Whoever killed my husband, why have they gone to all this trouble?
Hvorfor har min manns morder anstrengt seg slik?
But surely her husband has every right over her?
Hennes husbond har vel råderett over henne?
What is there in her heart, but the memory of a dead husband?
Hva annet er i hennes hjerte enn minnet om en død husbond?
Andre setningseksempler
He 's my husband, dougie jones.
Ja, han er mannen min dougie jones.
This is my husband duncan.
Dette er mannen min, duncan.
This is my husband, burt.
Dette er mannen min, burt.
My husband does not have two days.
Min ektemann har ikke to dager.
This is my husband, miguel.
Dette er mannen min, miguel.
Is my husband now, and i will not betray him.
Cotton er min ektemann nå, og jeg vil ikke svikte han.
The heart of her husband trusts in her.
Hennes manns hjerte liter på henne, og på vinning skorter det ikke.
This is my husband patrick.
Dette er mannen min, patrick.
I stood by my husband on the picket line every day.
Jeg sto ved min manns side da han var streikevakt.
This is my husband addison.
Dette er mannen min, addison.
Is-- is my husband here? uh, no?
Er ektemannen min her?
Vanderweg 's husband is a micropaleontologist on mora V.
Vanderweg ektemann er en micropaleontologist på mora V.
My husband.
Min husbond.
I am your husband now.
Jeg er ektemannen din nå.
You should see the way my sister 's husband dresses!
Du skulle sett min søsters manns klær!
Second husband? how many have you had?
Hvor mange menn har du hatt?
You are my husband and my king.
Du er min mann og min konge.
As for me... i must go back to my husband.
Jeg selv må vende hjem til min husbond.
This is my husband, phil.
Dette er mannen min, phil.
I thought the marchese would be an ideal husband for you.
Jeg trodde markien ville være en ideell ektemann for deg.
I admired your husband very much.
Jeg beundret din ektemann veldig.
He 's not my boyfriend, he 's my husband.
Han er ektemannen min, ikke kjæreste.

Resultater: 7784, Tid: 0.0635

Se også


her husband
the husband
thy husband
another husband
whose husband
hvis mann
former husband
første mann
one husband
beloved husband
elskede ektemann
husband and wife
to your husband
til mannen din til din manns
your ex-husband
about your husband
om mannen din
with her husband
med mannen sin med sin mann
my husband has
min mann har
a good husband
en god ektemann
my husband died
mannen min døde min mann døde
for your husband
for mannen din for din manns

S Synonymer for "husband"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer