ALFABETISK SØK
IE


IF

dersom du har glemt hvis du glemmer å dersom du har gle
hvis du trenger trenger du hvis du må dersom du må hvis du vil hvis du mangler må du hvis du har behov om du behøver
dersom du tar for mye hvis du tar mer dersom du tar flere hvis du tar flere
dersom du opplever dersom du får dersom du merker
hvis ikke om ikke ellers
dersom du avbryter behandling hvis du slutter å dersom du slutter å hvis du stopper hvis du avslutter dersom du avslutter dersom du avbryter behandlingen


IH


II

iife
livet liv
iia
iia
liker det
i'il tell
det skal jeg si sier jeg skal jeg fortelle

IJ


IK

ikuma
ikuma
ike zabangida
ike zabangida
iknow what
vet du hva visste hva


IM

forestille tenk tror forestill deg tenk deg se innbiller tro forestiller tenke deg trodde forestill ser forestilte trodd
umulig impossible håpløs mulig å umulige
forbedring forbedret improvement forbedringer forbedringen forbedringene forbedre
umiddelbart dersom du omgående hvis du øyeblikkelig dersom du straks hvis du med en gang hvis du
bilde billede image biide avbilledet bildet billeder bilder bildene billedet


IO

iove
elsker er glad i liker kjærlighet
ionising
ioniserende stråling
jod jodholdige
ioner natriumioner
elsket


IQIS

er det det er den var det det være det var
er det er den den blir det gjelder det har det står det var det det være det var ble det det ble
er ikke handler ikke blir ikke har ikke står ikke skal ikke er vel var ikke ikke være ikke var ble ikke ikke bli
er dette er det handler dette skal dette var det dette være var dette
anbefales ikke er ikke anbefalt bør ikke frarådes ikke anbefalt er ikke anbefale
brukes mot brukes til brukes for brukes i brukes ved brukes er brukt til
er så er sa er virkelig er veldig er helt er slik har så var så være så
er død er døde lå død er dau er dødt var død ligger død

IT

det vil den vil det skal det blir det kommer det går den skal det tar det gjør det kan det får da vil ta den det vii den kan dette vil de vil
det var ikke det handlet ikke det ble ikke det ikke hadde vært den ble ikke det er ikke det ikke vært det ikke er det har ikke vært
det burde det skal den burde den skal det må må den man bør dette bør det skulde legemidlet bør
det betyr den betyr det innebærer det er jo det bety
det ser ut det virker virker ser ut det ligner
det var bare bare det var akkurat det var like det var helt det var nettopp det var rett den lå bare det var litt det er bare det bare er
det er ikke det handler ikke det ikke blir det er jo det var ikke det ikke varIW