I CAN NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i can not i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1604, Tid: 0.1427

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Can Not i en setning og oversettelsene deres

I can not lose your father.
Jeg kan ikke miste faren din.
I can not.
I can not help you.
Jeg kan ikke hjelpe deg.
And i can not.
No, i can not help you.
Nei, jeg kan ikke hjelpe deg.
I can not sleep.
She says i can't.
Hun sier at det kan jeg ikke.
I can't endure anymore pain.
Jeg orker ikke å lide mer.".
Because i can not read.
Fordi jeg kan ikke lese.
Well, i can't.
I can't sleep anyway.
Jeg får ikke sove uansett.
I can't, it hurts,
Det går ikke, det gjør vodt.
Sorry, but i can not.
Beklager, men jeg kan ikke.
But i can not hide my thoughts.
Men jeg klarer ikke å få deg ut av tankene.
Mom, i can not sleep.
Mamma? jeg får ikke sove.
I can not anymore.-Halt.
Jeg orker ikke lenger.
No, i can not.
Nei, jeg kan ikke.
James, i can't.
James, det går ikke.
I cannot give this stuff away.
Jeg klarer ikke å gi vekk dette.
I can not breathe!
Jeg får ikke puste!
I can't. he hates me.
Det går ikke, han hater meg.
I can not help.
Jeg kan ikke hjelpe.

Resultater: 1604, Tid: 0.1427

"I can not" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer