I COULD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av I could i Norsk bokmål

Resultater: 12226, Tid: 0.1335

I could
jeg kunne det kunne jeg fikk jeg klarte det kan jeg kan jeg får jeg kunnet får jeg jeg klarer klarer jeg meg kunne

Eksempler på bruk av I could i en setning og oversettelsene deres

All the things I could have did with my life... my music.
Alt jeg kunne gjort med livet mitt... med musikken min.
I swear I could kill him.
Jeg sverger, jeg kunne drept ham.
I wish I could have seen his face, before you cut it off.
Skulle ønske jeg fikk se ansiktet hans før du skar det av.
I find myself wishing I could remember.
Jeg skulle ønske at jeg klarte å huske.
I wish I could meet you in person.
Jeg skulle ønske jeg fikk møte deg.
I could have killed you just now.
Jeg kunne drept deg nå.
You said I could call my mom.
Du sa jeg fikk ringe moren min.
You know, I did not think I could.
Jeg trodde ikke jeg klarte det.
You think I could end up like him?
Tror du at det kan gå like ille med meg?
I could have chlamydia.
Jeg kunne ha klamydia.
I do not think I could actually kill.
Jeg tror ikke jeg kan drepe.
If I could share my life with you.
Hvis jeg fikk dele livet med deg.
I needed a few drinks before I could bring myself to go home.
Jeg trengte noen drinker før jeg klarte å dra hjem.
I could kill him.
Jeg kunne drept ham.
I could not possibly-.
Det kan du ikke.
I could do that.
Det kan jeg klare.
I could never forget about you.
Jeg kunne aldri ha glemt deg.
Ray said I could stay with him for a while.
Ray sa at jeg får bo hos ham en stund.
Do not you believe I could love a slave?
Tror du ikke jeg kan elske slaver?
I could not forgive myself what I had done to you.
Jeg klarte ikke å tilgi meg selv det jeg hadde gjort mot deg.
What if I could sell this Tequila to a customer?
Hva om jeg fikk solgt tequilaen til en kunde?
That was as long as I could stand it.
Det var så lenge som jeg klarte det.
I could send a car.
Jeg kan sende en bil.
If I could write like this.
Hadde jeg kunnet noe av dette.
I could use the help.
Jeg får bruk for hjelp.
I could not do that.
Det kan jeg ikke.
I did not know if I could bring anything or.
Jeg visste ikke om jeg fikk ta med meg noe.
I could find Pelias and kill him.
Jeg kunne finne Pelias, og drepe ham.
Two days ago, I could barely stand 30 seconds.
Jeg klarte så vidt 30 sekunder for to dager siden.
He ran off before I could grab him.
Han stakk av før jeg fikk tak i ham.

Resultater: 12226, Tid: 0.1335

Ord for ord oversettelse


i
- jeg det har l du atjeg ja nei men
could
- kunne fikk klarte kunde kan
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer