I COULD GET HIM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i could get him i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 30, Tid: 0.1394

Engelsk-norsk ordbok
jeg får ham

Eksempler på bruk av I Could Get Him i en setning og oversettelsene deres

I could get him to visit.
Jeg får ham til å dra dit.
My nephew walked away before i could get him through the gate.
Nevøen min forsvant før jeg fikk han igjennom.

I could get him to talk, just a little.
Jeg fikk ham til å snakke.
Well, maybe i could get him a wood-burning set.
Kanskje jeg kan gi ham et sviapparat.
I could get him myself.
Jeg kan hente ham selv.
I could get him disbarred for that.
Jeg kan få ham suspendert for det.
If i could just find the boy's weak spot, i could get him to tell me where the eagle is.
Hvis jeg bare kunne finne guttens svake punkt, kunne jeg få ham til å si meg hvor ørnen er.
Maybe i can get him out of that apartment.
Kanskje jeg kan få ham ut av leiligheten.
I can get him to go back on the meds.
Jeg får ham til å ta medisinen igjen.
Maybe i can get him to.
Kanskje jeg kan få ham til.
No, but i can get him.
Jeg kan hente ham.
If i can get him to talk then.
Om jeg kan få ham til å snakke.
I can get him to come to you.
Jeg får ham til å komme til deg.
I can get him.
Jeg kan hente ham.
I'm gonna see if i can get him back.
Jeg skal se om jeg kan få ham tilbake.
I think i can get him to make that drop.
Jeg tror jeg kan få ham til å foreta det droppet.
I think i can get him there.
Jeg tror jeg kan få ham dit.
Maybe i can get him to commit suicide. would you like that?
Kanskje jeg kan få ham til å begå selvmord.
If i can get him to turn his people.
Hvis jeg kan få ham til å snu folkene sine.
I can get him to talk.
Jeg kan få ham til å snakke.
I can get him to make your room more comfortable if you want.
Jeg kan få ham til å gjøre rommet ditt mer komfortabelt.
I can get him there with one flick of the finger.
Jeg kan få ham dit med et lite knips.
I can get him off the streets, but i need your help.
Jeg kan få ham vekk fra gata, men jeg trenger hjelp.
I can get him.
Jeg kan få ham.
I can get him to come to you.
Jeg kan få ham til å komme til deg.
I can get him in, but it is a pretty rigorous course.
Jeg kan få ham inn, men det er ganske tøft.
I can get him in.
Jeg kan få ham inn.
I can get him to listen to me.
Jeg kan få han til å lytte til meg.
I can get him easy but it won't be clean.
Jeg kan ta ham lett, men ikke uten risiko.
I can get him.
Jeg kan ta ham.

Resultater: 30, Tid: 0.1394

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "i could get him"


i will have him
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer