I DID PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "i did" i Norsk bokmål

Resultater: 2832, Tid: 0.402

jeg gjorde jeg har gjort jeg klarte jeg gjør jeg tok jeg lagde det gjorde jeg spilte jo jeg gjort jeg hadde gjort jeg laget jeg ha gjort

Eksempler på I Did i en setning

It was like i did something constructive with my life.
Det var som om jeg gjorde noe konstruktivt med livet mitt.
I did so much of this stuff.
Jeg har gjort så mye av dette.
I did my part with elena.
Jeg gjorde min med elena.
Nope. i did pretty good.
Jeg klarte meg ganske bra.
Chen... please, i did my best.
Chen, jeg gjorde mitt beste.
After everything i did for him.
Etter alt jeg har gjort for ham.
You think i did it too!
Du tror jeg har gjort det!
No matter what i did, on the 26th day of june, 1891, she dies.
Uansett hva jeg gjør, så dør hun 26.
I did my part!
Jeg gjorde mitt!
Marcus, i did it.
Marcus, jeg klarte det.
Daryl, you saw what i did to tyreese.
Daryl, du så hva jeg gjorde mot tyreese.
Pawter, i did it.
Pawter, jeg klarte det!
You ain't gonna believe what i did with rowdy.
Du vil ikke tro hva jeg har gjort med rowdy.
I can't imagine a world where i did anything else.
Kan ikke forestille meg at jeg gjør noe annet.".
Oh, i did one or two of yours.
Nei, jeg tok et par av dine.
I did it for me.
Jeg gjorde det for meg.
I did it, i passed!
Jeg klarte det!
I don't think i did anything differently.
Jeg tror ikke jeg har gjort noe annerledes.
I did the iron, remember?
Jeg lagde strykejernet, husker du?
Because if i did that, then I'd, you know, crack.
Hvis jeg gjør det, vil jeg bryte sammen.
That's the one i did her to.
Det var da jeg tok henne.
I did that for finn and jasper and diggs and john and roma.
Jeg gjorde det for finn og jasper og diggs og john og roma.
I did indeed, kitty.
Det gjorde den.
Yes, i did it!
Ja, jeg klarte det!
What makes you think i did anything?
Hvorfor tror du jeg har gjort noe?
I did this one.
Jeg tok dette.
So, i did another drawing.
jeg lagde en ny tegning.
What? if i did whatever it is you wanted of me.
Hvis jeg gjør det du vil.
Sobbing i did everything you said, Joe!
Jeg gjorde alt du sa, Joe!
Oh, no, it's okay, i did it all in the services.
Det går bra, jeg tok alt på rasteplassen.

Resultater: 2832, Tid: 0.402

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


i did
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer