I HOPE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i hope you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1303, Tid: 0.1431

Eksempler på bruk av I Hope You i en setning og oversettelsene deres

I hope you remember, sir.
Jeg håper du husker meg, sir.
I hope you.
I hope you like how sexy i am.
Håper du liker at jeg er så sexy.
I hope you know what you're doing, tripp.
Jeg håper du vet hva du gjør, tripp.

Well, i hope you're not... disappointed.
Vel, jeg haper du ikke er... skuffet.
I hope you rot in jail.
Håper du råtner i fengsel.
I hope you are not too startled.
Håper du ikke er for forskrekket.
I hope you are not being frivolous, barley.
Barley, jeg haper du ikke tøyser.
And i hope you get your bakery.
Og jeg håper du får bakeriet ditt.
I hope you will find this office satisfactory.
L håper du finner dette kontoret tilfredsstillende.
I hope you haven't done us in.
Bare du ikke har ødelagt for oss.
I hope you will join us.
L håper du vil bli med oss.
I hope you don't think you're going to peru.
Håper du ikke tror du skal til peru.
I hope you will forgive me, but it's most important.
Jeg haper du tilgir meg, men det er av stor viktighet.
I hope you find your friend.
Jeg håper du finner din venn.
I hope you know how lucky you are, man.
Håper du vet hvor heldig du er.
I hope you understand that.
Det håper jeg du forstår?
Man, i hope you know what you're doing.
Jeg haper du vet hva du gjør.
I hope you die!
Bare du dode.
I hope you're not giving up that easily.
L håper du ikke gir opp.
I hope you can.
I hope you're enjoying my scones, worf.
L håper du nyter mine scones, worf.
I hope you're this decisive when it comes to location and the dress.
Bare du er like bestemt om sted og kjole.
I hope you understand.
Det håper jeg du forstår.
I hope you're not going to be angry with me.
Jeg haper du ikke blir sint.
I hope you die!
I hope you find your path.
Håper du finner din vei.
I hope you feel the same way.
Jeg haper du føler det likedan.
I hope you find your wife and son.
Jeg håper du finner din kone og sønn.
I hope you can see that.
Det håper jeg du forstår.

Resultater: 1303, Tid: 0.1431

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer