Oversettelse av "i know" i Norsk

Resultater: 26690, Tid: 0.1403

jeg vet jeg kjenner jeg kan jeg forstår jeg skjønner jeg vite jeg veit jeg visste jeg kjente jeg kjenne jeg skjønte jeg kjent

Eksempler på I Know i en setning

Macgyver, i know where quayle is.
Macgyver, jeg vet hvor quayle er.
Libby, i know the whole story now.
Libby, jeg kjenner hele historien nå.
But i know you can see and hear me.
Men jeg vet at du kan se og høre meg.
I know them all.
Jeg kan dem alle.
I don't believe i know him.
Jeg tror ikke jeg kjenner ham.
I know everything, murphy.
Jeg vet alt, murphy.
I know him from brooklyn.
Jeg kjenner ham fra brooklyn.
I know this is really hard.
Jeg forstår at det er vanskelig.
It's the only thing i know anything about.
Det er det eneste jeg kan noe om.
But me, carlos remonte, i know.
Men jeg, carlos remonte, jeg vet.
Dalia, i know that this is very difficult for you.
Dalia, jeg skjønner at dette er veldig vanskelig for deg.
I know you can hear me.
Jeg vet du kan høre meg.
You're a worrier, and i have told you everything i know.
Du er en kriger, og jeg har lært deg alt jeg kan.
I'm not sure i know what you mean.
Jeg tror ikke jeg forstår hva du mener.
I know the real you, lincoln, and you.
Jeg kjenner deg, og du.
I know you hear me!
Jeg vet du hører meg!
I have taught you everything i know.
Jeg har lært deg alt jeg kan.
As far as i know, kemal isn't a suspect anymore.
Så vidt jeg forstår, er ikke kemal mistenkt lenger.
I know exactly what you mean.
Jeg skjønner hva du mener.
Oh, i know tracy turnblad.
Jeg kjenner tracy turnblad.
Well, how can i know the answer to that?
Hvordan kan jeg vite svaret på det?
Look, i know he was your friend and I'm sorry.
Hør, jeg forstår han var din venn og jeg er lei meg.
How could i know that?
Hvordan kan jeg vite det?
I know you heard me.
Jeg vet at du hørte meg.
Adrian, it's all i know.
Adrian, det er alt jeg kan.
It's what i know we should do.
Det er det jeg veit vi skal.
I know someone who's available.
Jeg kjenner noen som er tilgjengelig.
Bill, if...- i know why you want to do this.
Jeg skjønner hvorfor du vil gjøre dette.
I know, my life lately is just.
Jeg skjønner. livet mitt er.
He wanted to know what i know about the crew in his court.
Han ville vite hva jeg visste om gjengen i rettssalen.

Resultater: 26690, Tid: 0.1403

SE OGSÅ
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer